Fagstoff

9.9.2021

Presentasjoner fra Boligkonferansens fagdag, 9. sept

 

Klimaregnskap og produktdokumentasjon

Se opptak fra dagen her, fagstoff begynner ca 48 min ut i filmen.

Klimagassregnskap som TEK-krav v/Lars Myhre, teknisk sjef i Boligprodusentenes Forening: hva gjør Boligprodusentene for å følge opp dette? Se pdf av foredrag

PDT-Norge v/Jøns Sjøgren, adm. direktør Byggevareindustrien: presentasjon av PDT-Norge og det "hjemmet" vi har fått for PDT'ene. Se pdf av foredrag

ISO/DIS 22057 v/Anne Rønning, seniorforsker Norsus: presentasjon av denne standarden og maskinlesbar EPD-informasjon. Se pdf av foredrag

NOBB v/Øyvind Skarholt, adm. direktør Norsk Byggtjeneste: Hva gjør Norsk Byggtjeneste og NOBB for å tilby maskinlesbar produktinformasjon i tråd med PDTer og kommende EPD&BIM-standard ISO 22057? Se pdf av foredrag.

Mestergruppen v/Lars-Fredrik Forberg, direktør boligutvikling og ansvarlig direktør bærekraft, Mestergruppen: hva gjør Mestergruppen innenfor området klimagassregnskap? Se pdf av foredrag.

Obos Block Watne v/Sverre Kirkevold, IT- og utviklingssjef: hva gjør Obos Block Watne innenfor området klimagassregnskap? Se pdf av foredrag.

Taksonomi - Grønne lån

Taksonomien og de tekniske kriteriene for hva som er bærekraftige investeringer i nybygg.

Lars Myhre, teknisk sjef Boligprodusentenes Forening. Se pdf av foredrag