Innhold

Her er presentasjonene fra fagdagene for hytteprodusenter 19. - 20. september 2018

Nyhet, Hytteprodusentene

Publisert

Hytteprodusentene avhold sin årlige fagdag på Quality Airport Hotel. Over 40 personer var tilstede fra rundt 25 ulike hyttefirma. Det var et variert program. Nedenfor finner du innleggene. 

Onsdag 19. september

            Velkommen - om Hytteprodusentene - Jøns Sjøgren

            Tekniske forskrifter - Lars Myhre, Boligprodusentene.

            Nye regler for innleie av arbeidskraft - Siri Bergh, BNL

            Kvalitetsnorm for Hytteprodusenter - Morten Meyer, Boligprodusentene

            Arbeidstilsynets erfaringer i hyttemarkedet - Anne Sørum, Arbeidstilsynet Hedmark

            Finnes nullutslippshytta og vil noen ha den? - Arve Noreng, Leve Hytter

Løsninger for det grønne skiftet - Lars Myhre, Boligprodusentene

            Nye fakta om hyttemarkedet -  Bjørn Birkeland, Prognosesenteret

SSB statistikk - Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk Sentralbyrå

            Er det en konflikt mellom friluftsliv og hyttebygging? - Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den norske Turistforening

 

Torsdag 20. september  

            Destinasjon og lokal næringsutvikling - hand i hand - Tor Rullestad, Næringssjef i Ringsaker kommune.

            Hva er god planlegging og god hyttearkitektur - Henriette Salvesen, siv.ark. div.A Arkitekter

            Planlegging av fritidsboligbebyggelse - Lise Solbakken, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, planavdelingen

            Fritidsbebyggelse - Fra byggesak til stedsutvikling - Winfried Ellingsen, Østlandsforskning