Medlemskap i Hytteprodusentene

Hytteprodusentene er en del av Boligprodusentenes Forening og ledes av en styringsgruppe som velges blant Hytteprodusentenes medlemmer. Medlemskap i Hytteprodusentene forutsetter medlemskap i Boligprodusentene.

Innmeldingsskjema

Dette er et felles innmeldingskjema for NHO og Boligprodusentenes Forening. Innmelding i Boligprodusentenes Forening forutsetter medlemskap i NHO. Vi bruker derfor et felles registreringskjema ved innmelding. 

Medlemskap lønner seg!