Om Hytteprodusentene

Hytteprodusentene er et underutvalg i Boligprodusentenes Forening og ledes av en styringsgruppe som velges blant Hytteprodusentenes medlemmer.

Styringsgruppen legger planer og prioriterer aktiviteter i samarbeid med administrasjonen i Boligprodusentene. Lederen av styringsgruppen sitter i Boligprodusentenes styre.

Formålet med Hytteprodusentene er å arbeide for en seriøs, kvalitetsbevisst og lønnsom hyttebransje gjennom å:

  • jobbe for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser
  • formidle faktabasert kunnskap og informasjon om hyttemarkedet
  • etablere god dialog med offentlige myndigheter i stat og kommune
  • være en respektert og troverdig samfunnsaktør
  • ivareta forbrukernes interesser gjennom å bruke standard bransjekontrakter og å stille lovpålagt garanti
  • yte medlemsservice og tilby spisskompetanse til medlemmer
  • være en møteplass for hytteprodusenter for å dele kunnskap og erfaringer
  • være et felles talerør på vegne av hytte- og fritidsboligprodusentene i Norge.