Høy aktivitet i fritidsboligmarkedet

Salg av nye fritidsboliger i mars og første kvartal 2021 er veldig høyt, det "koker" i fritidsboligmarkedet, sier adm. direktør Per Jæger.

Det er svært høy aktivitet i fritidsboligmarkedet, og den positive trenden fra 2020 har fortsatt inn i 2021. Det er solgt nesten tre ganger så mange fritidsboliger i første kvartal i år sammenlignet med første kvartal i fjor, konstaterer Jæger.

  • Salget av nye fritidsboliger i mars 2021 var 289 % over mars 2020.
  • Salget i første kvartal 2021 var 165 % over salget første kvartal i 2020.
  • Igangsetting av nye fritidsboliger i mars 2021 var 63 % over mars 2020
  • Igangsetting av nye fritidsboliger i første kvartal var 27 % over første kvartal i 2020.
  • På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 73 % høyere enn forrige tolvmånedersperiode, mens igangsettingen er lik.

Fremover vil utfordringen i fritidsboligmarkedet være å ha nok arbeidskraft til å dekke behovet, kronasituasjonen og stengte grenser vil forsterke dette. Derfor vil det ta lengre tid å igangsette og ferdigstille nye fritidsboliger, det betyr at kjøper må vente lengre på at fritidsboligen blir ferdigstilt, sier Jæger.

Les pressemeldingen og se Teams-opptak av pressekonferansen om boligstatistikk fra mars og første kvartal 2021.