Trygt Hyttekjøp for generasjoner

- synliggjør de kvalitetsbevisste hytteprodusentene

Bli medlem i Trygt Hyttekjøp

Formålet med merket er å synliggjøre de kvalitetsbevisste hytteprodusentene ved å kommunisere om Hytteprodusentenes felles kvalitetsnivå. Hytteprodusenter tilsluttet Trygt Hyttekjøp bygger en meningsfull merkevare, og viser at din virksomhet er langsiktig og etterlever viktige verdier i samfunnet.

Merket skal være et kjennetegne for felles kvaliteter for alle medlemmer i hytteprodusentene. Merket og kvalitetene skal fungere som kommunikasjon til hyttekunder, men også til andre bransjeaktører og myndigheter. Kvalitetene skal være enkle å forstå for bransjefolk og forbrukere, og skal bidra til utvikling i hyttebransjen.

Fem gode grunner til for å til å bli med i merkeordningen Trygt Hyttekjøp:

1. Verdier

Trygt Hyttekjøp betyr at vi:

 

Bygger i henhold til norsk regelverk:

- regelmessig Oppdatering i virksomhetene

 

Tar vare på kunden:

- bruker standard bransjekontrakter og stiller lovpålagte garantier og forsikring

- forplikter oss til å følge avgjørelser i Boligtvistnemnda

 

Står for faglig utførelse og trygge arbeidsvilkår:

- lover arbeid med god faglig utførelse

- har ordnede lønns og arbeidsvilkår

- investerer i trygge byggeplasser

2. Rettigheter

Medlemmer av Boligprodusentenes Forening har rett til å bruke merket Trygt Hyttekjøp, mot egenerklæring og plikt til revisjon. Virksomheter som har fått merkerett kan bruke merket Trygt Hyttekjøp i sin profilering av virksomheten, og i markeds- og salgsmateriell. Det er ingen begrensinger i bruk av merket så lenge merkekravene er tilfredsstilt.

 

Rett til å bruke merket tildeles for et år av gangen av Boligprodusentenes Forening på grunnlag av søknad med egenerklæring, eventuelle inspeksjoner og andre påvisninger av at merkekravene er tilfredsstilt.

3. Kvalitetsstempel

Merket Trygt Hyttekjøp bygger på en definert kvalitetsnorm som virksomheten egenerklærer at de etterlever. Hytteprodusentene forplikter til å gjennomføre en årlig kvalitetsrevisjon som bekrefter at vilkårene for bruk av merket etterleves – første gang i 2022. Revisjonen er en del av merkeordningen og vil bli utført av Boligprodusentenes Forening. Dette viser at merket er trygt for kjøperen og at virksomheten arbeider systematisk med å ivareta kvalitetskravene i Trygt Hyttekjøp.

4. Synliggjøring

Når du er medlem av Trygt Hyttekjøp vil du være en del av en Hytteprodusentenes felles synliggjøring i presse og media. Profilering og merkevarebygging av Hytteprodusentene.

5. Aktuell

I Trygt Hyttekjøp vil vi sammen arbeide for å imøtekomme nye krav og forventninger fra medlemmene og hyttekjøperen. Vi vil kontinuerlig arbeide for å være ledende i bransjen.

 

Følgende dokumenter vil i merkeordningen bli vedlikehold og oppdatert:

- søknadsskjema med egenerklæring om merkekrav

- kravdokument og veiledning som grunnlag for revisjon

- register over medlemmer som er tildelt merkerett på Hytteprodusentenes hjemmeside

Les Kvalitetsnormen for Trygt Hyttekjøp

Få merkerett

Når du er medlem av Boligprodusentenes Forening, kan du søke om rett til å bruke merket "Trygt Hyttekjøp".

Fyll ut søknadsskjema og oversend til Boligprodusentenes Forening.

 

For spørsmål kontakt: