Flere nyheter Hytteprodusentene

Vis filtrering

496 resultater

Type artikkel
Velg område
496 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Feilen i boligkontraktene er rettet

  Den alvorlige feilen i utskriften til alle blankettene til Standard Norge, som kom i forbindelse med en oppdatering onsdag 12. juni 2024 er nå rettet. Det vil si at utskrifter av eBlanketter fra og med torsdag 20. juni er riktige. I kontrakter som er inngått f.o.m. 12. juni 2024 må utskrift av blanketten gjennomgås, og feil må varsles til kunde som har inngått slik kontrakt. Vi anbefaler på det sterkeste i disse tilfellene å skrive ny kontrakt nå når feilen er rettet.

 2. For lite til Husbanken i RNB

  Regjeringspartiene og SV har inngått avtale om revidert nasjonalbudsjett som nå er under behandling i Stortinget. De ser behovet for å løfte boligbyggingen og har blitt enige om en boligpakke som øker Husbankens lånerammer med 3 milliarder kroner. Av dette skal 2 milliarder kroner gå til lån til boligkvalitet, og 500 millioner kroner hver til lån til studentboliger og startlån til førstegangsetablerere. I tillegg er det noe midler til energieffektivisering i bygg.

 3. Svak økning i salget, men aktiviteten fortsatt svært lav

  Det er positivt at vi ser en svak bedring i nyboligmarkedet, men samtidig er salg og igangsetting det nest laveste vi har målt for mai måned. Aktiviteten er bare halvparten av det nødvendige for å ha tilstrekkelig boligforsyning, sier adm. direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim. De siste tolv måneder er det igangsatt bygging av 13 916 boenhet, det beregnede boligbehovet er 29 384 boenheter.

 4. Endringer i boligkontraktene

  Det er gjort endringer og forbedringer i boligkontraktene, som blir tilgjengelig fra onsdag 12. juni. Følgende blanketter er oppdatert 3425:2023, 3426 A:2023, 3426 B:2023, 3427:2023, 3428:2023, 3429 A:2023 og 3429 B:2023

 5. Gratulere med standardiseringsprisen!

  Per Jæger fikk 28.5.2024 Norsk Standards standardiseringspris 2024 for lang og tro tjeneste innen standardisering. Jæger har deltatt aktivt for å standardisere byggebransjen og utvikle standardkontrakter i over 40 år.

 6. Regjeringen lukker øynene for boligmangelen

  I morgen behandler Stortinget boligmeldingen. Det er samtidig som vi har en boligkrise og nybyggingen er på et historisk bunnnivå. Det siste året er det igangsatt bygging av 13 872 boliger. Dette tilsvarer halvparten av det beregnede boligbehovet. Vi må trolig tilbake til krigsårene for å finne like lav byggeaktivitet.