Innhold

Flere nyheter Hytteprodusentene

Vis filtrering

13 resultater

Type artikkel
Velg område
13 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Hytteprodusentene

  Planlegging av fritidsbebyggelse

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Rambøll og Norsk Turistutvikling laget rapport med innspill til revisjonen av veiledning T-1450. Den nye veiledningen skal tydeliggjøre hovedprinsippene som skal legges til grunn for kommunal og regional planlegging av fritidsboliger.

 2. Nyhet, Hytteprodusentene, Publikasjoner, Regelverk

  Veileder - TEK17-krav til hytter

  Hytteprodusentene har utviklet en veileder som sammenstiller kravene i teknisk forskrift (TEK17) som gjelder for fritidsboliger med én boenhet.

 3. Nyhet, Hytteprodusentene, Regelverk

  Endring i energireglene for laftehytter

  Fra nyttår endres kravene for laftede bygninger slik at omfordeling i disse bygningene kan utføres etter tilsvarende metode som for boligbygninger. Endringen åpner opp for større fleksibilitet med mulighet for individuell tilpasning for laftede bygninger.