Vi behandler saker mellom forbruker og entreprenør vedrørende oppføring eller kjøp av ny bolig og fritidsbolig.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg sende klagen elektronisk?

Nei, desverre. Sekretariatet må få inn alle saker i to eksemplarer sammen med all dokumentasjon.

Det skal fylles ut et klageskjema i to eksemplarer på norsk som sendes Boligtvistnemndas sekretariat. Boligtvistnemnda behandler bare skriftlige klager som er begrunnet og hvor det er framsatt en påstand. Det må legges ved kopier av dokumenter som kan ha betydning for saken (for eksempel kontrakt, rapport fra sakkyndig og brevveksling). Alle dokumenter som sendes inn til Boligtvistnemnda må være i 2 eksemplarer og sendes per post, ferdig sortert i 2 separate bunker (ikke elektronisk).

Hvorfor kan en sak bli avvist?

En sak kan avvises dersom:

a) klageren ikke har forsøkt å løse saken direkte med motparten.

b) klagen er useriøs eller grunnløs.

c) saken er under behandling eller har blitt behandlet av et innmeldt klageorgan, eller av domstol, herunder Forliksrådet.

d) tvistesummen er under fastsatt grense, jf. punkt 1.3 annet ledd.

e) saken ikke lar seg behandle uten at dette i særlig grad går utover klageorganets kapasitet og effektivitet.


Sekretariatet kan avvise saker etter punkt 5.1 bokstav a), b), c) og d). Nemndas leder kan avvise saker etter punkt 5.1 bokstav e).
Avgjørelsen kan påklages til nemnda.

Hvor mye koster det å få klagen behandlet?

Forbrukeren betaler ikke saksbehandlingsgebyr.

Kostnadene ved endt klagebehandling og godtgjørelse til nemndas leder fordeles mellom partene på bransjesiden.

Hvor lang er behandlingstiden?

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 210 dager fra mottatt klage.

Avtale og vedtekter til Boligtvistnemnda