Vi behandler saker mellom forbruker og entreprenør vedrørende oppføring eller kjøp av ny bolig og fritidsbolig.

Behandling

Boligtvistnemda behandler kun klager på medlemmer i Boligprodusentenes Forening og BNL Håndverk, samt klager på bedrifter som er tilknyttet kjeder som er medlem av Boligprodusentene og BNL Håndverk, jf. kap. 1.5 i avtale og vedtekter for Boligtvistnemda.

 

Se oversikten over medlemmer i Boligprodusentenes Forening her.

 

Klager på entreprenør som ikke er medlem av Boligprodusentenes Forening eller BNL Håndverk blir ikke vurdert eller behandlet av Boligtvistnemda.

Boligtvistnemndas avtale og vedtekter

Årsrapporter