Vi behandler saker mellom forbruker og entreprenør vedrørende oppføring eller kjøp av ny bolig og fritidsbolig.

Avgjørelser

Avgjørelser fra saker som er behandlet i Boligtvistnemnda er lagt ut her. Alle protokollene er anonymisert.

Copyright Boligtvistnemnda.

Avgjørelser 2023

Sak 1366/2022 Uenighet om betaling av tilknytningsavgifter.
Sak 1368/2022 Krav om prisstigning.
Sak 1371/2022 Utmåling av erstatningsbeløp ved avbestilling av en gyldig inngått avtale
Sak 1374/2022 Krav om prisavslag på grunn av flere bygningsmessige feil og mangler.
Sak 1376/2022 Tvist om prisstigning.
Sak 1378/2022 Reklamasjon på grunn av støy fra garasjeport til felles garasjeanlegg
Sak 1386/2022 Uenighet om type utvendig rekkverk.
Sak 1387/2022 Reklamasjon på grunn av skader på parkettgulv.
Sak 1390/2022 Reklamasjon på diverse bygningsmessige mangler
Sak 1391/2022 Mangler i forb. med vanninntrengning i garasjeanlegg
Sak 1396/2022 Tvist vedr. manglende solskjerming
Sak 1399/2022 Reklamasjon på mangler ved uteområdet.
Sak 1400/2022 Tvist om gangvei foran leilighetens terrasse
Sak 1402/2022 Reklamasjon på grunn av skader på parkettgulv
Sak 1403/2022 Reklamasjon på grunn av mangler ved garasjeplass og sportsbod.
Sak 1406/2022 Reklamasjon på grunn av mangel ved kjøkkeninnredning
Sak 1408/2022 Krav om utskifting av terrassegulv
Sak 1416/2023 Krav om nytt gulvbelegg i stue og kjøkken
Sak 1419/2023 Krav om erstatning pga. manglende opplysninger ved kjøp av fritidsbolig og tomt
Sak 1420/2023 Krav om utskifting av 135 fliser på bad/WC
Sak 1421/2023 Tvist om boligen er plassert på riktig cotehøyde
Sak 1424/2023 Plassering av pumpekum og stakekum på tomten og endring av husets cotehøyde
Sak 1425/2023 Krav om erstatning pga. økning av felleskostnader
Sak 1426/2023 Krav om dagmulkt
Sak 1431/2023 Tappetid for varmtvann
Sak 1433/2023 Tvist om levering av vegg m/skyvedør og fliser på WC
Sak 1434/2023 Krav om prisavslag pga. innvendig romhøydeavvik
Sak 1437/2023 Krav om retting av mangel istedenfor tilbud om prisavslag
Sak 1438/2023 Krav om dagmulkt
Sak 1440/2023 Feil montering av fire skyvedører og krav om erstatning
Sak 1441/2023 Gulvbelegg i felles bodareal
Sak 1442/2023 Krav om erstatning og utbedring av baderom pga. håndverkerfeil
Sak 1443/2023 Krav om indeksregulering
Sak 1444/2023 Krav om solskjerming
Sak 1448/2023 Reklamasjon på tildelt biloppstillingsplass
Sak 1453/2023 Reklamasjon over knirk i parkettgulv
   

Avgjørelser 2022

Sak 1261/2020 Klage på diverse bygningsmessige feil og mangler, bla. trinnlyd mellom leiligheter i tomannsbolig.
Sak 1302/2021 Klage på grunn av arealavvik balkong 
Sak 1303/2021 Krav om prisavslag, dagmulkt og erstatning
Sak 1312/2021 Krav om retting, subsidiært prisavslag for arealavvik
Sak 1315/2021 Reklamasjon på grunn av riper i åtte vindusglass
Sak 1334/2021 Reklamasjon pga. mangler ved utomhusarbeidene 
Sak 1336/2021 Krav om utskifting av innvendig skyvedør 
Sak 1338/2021 Reklamasjon på grunn av manglende snøfangere 
Sak 1339/2021 Reklamasjon pga. for dårlig luftemulighet på soverom 
Sak 1340/2021 Reklamasjon på utvendig malerarbeid 
Sak 1342/2021 For smal og mangelfulle opplysninger om vektbegrensning på en parkeringsplass i parkeringsanlegg med flåteparkering
Sak 1343/2021 Reklamasjon pga. mangler ved taknedløp og drenering 
Sak 1345/2021 Krav om dekning av kostnader i forbindelse med ombygging av el-inntak fra 230V til 400V
Sak 1351/2022 Krav om utskiftning av terrassedør 
Sak 1352/2022 Reklamasjon malerarbeid og kjøkkenmontasje 
Sak 1354/2022 Reklamasjon entredør 
Sak 1356/2022 Reklamasjon på grunn av mangel ved snøfange 
Sak 1344/2021 Reklamasjon pga. flere feil og mangler
Sak 1348/2021 Reklamasjon pga. flere feil og mangler
Sak 1349/2021 Reklamasjon over flere feil og mangler
Sak 1350/2021 Klage på diverse bygningsmessige feil og mangler, bla. yttervegger, sponplater på innvendige vegger og knirk i undergulv
Sak 1353/2022 Krav om prisavslag på grunn av manglende balkong
Sak 1358/ 2022 Reklamasjon over fliser på badgulv og ett skjevt innsatt vindu
Sak 1365/ 2022 Reklamasjon pga. manglende lydfelle, manglende lufting av ytterkledning og noen andre mindre feil/mangler.
Sak 1367/ 2022 Krav om dagmulkt og tvist om prisstigning.
   
   

Avgjørelser 2021

Saksnr: Saken gjelder
Sak 1213/2020 Feilplassert bolig og garasje på tomta
Sak 1221/2020 Krav om dagmulkt og prisavslag på grunn av manglende trykktank, renseanlegg og el-tilkobling av gråvannsanlegg.
Sak 1222/2020 Reklamasjon på varmeanlegg, terrasse, takoverbygg og manglende stigetrinn for feier på taket.
Sak 1225/2020 Reklamasjon på trapp, manglende bodareal og mangelfulle opplysninger om kostnader til veivedlikehold - 16.2.2021.
Sak 1225/2020 Reklamasjon på trapp, manglende bodareal og mangelfulle opplysninger om kostnader til veivedlikehold - Gjenåpning 22.4.2021
Sak 1229/2020 Krav om ferdigplen på fellesarealer.
Sak 1238/2020 Mangler ved utomhusarbeidet.
Sak 1239/2020 Reklamasjon på to badgulv.
Sak 1242/2020 Tvist om garasjeplass inngår i kjøpesummen.
Sak 1247/2020 Reklamasjon på arealavvik på uteareal/tomt
Sak 1250/2020 Krav om prisavslag for tap av utsikt.
Sak 1252/2020 Reklamasjon på pusset fasade og feil monterte beslag
Sak 1253/2020 Reklamasjon på diverse bygningsmessige mangler
Sak 1254/2020 Krav om utskifting av skadet vindusglass.
Sak 1255/2020 Reklamasjon på diverse bygningsmessige mangler
Sak 1257/2020 Feil montert solskjerming
Sak 1258/2020 Striper i vindusglass
Sak 1264/2020 Reklamasjon over knirk og overflateavvik på parkettgulv i stue/kjøkken i 2. etg.
Sak 1267/2020 Krav om dagmulkt
Sak 1268/2020 Uenighet om betaling av tilknytningsavgifter.
Sak 1269/2020 Reklamasjon på diverse bygningsmessige mangler
Sak 1270/2020 Krav om erstatning pga. bygningsmessige feil og mangler
Sak 1271/2020 Reklamasjon på grunn av mangel ved grunning av utvendig kledning.
Sak 1272/2020 Krav om prisavslag pga. for lav innvendig romhøyde og div. andre feil og mangler.
Sak 1273/2020 Krav om dokumentasjon på at utførte reklamasjonsarbeider i forbindelse med lyd, brann og radonsperre tilfredsstiller krav i teknisk forskrift.
Sak 1274/2021 Reklamasjon på rørleggerarbeider.
Sak 1280/2021 Reklamasjon på størrelse av parkeringsplass i carport.
Sak 1281/2021 Reklamasjon på grunn av manglende uteboder.
Sak 1283/2021 Krav om radonrør ut i ringmur og ettermontering av radonbrønn
Sak 1284/2021 Krav om retting av bygningsmessige feil og mangler.         
Sak 1285/2021 Krav om dagmulkt
Sak 1288/2021 Reklamasjon over diverse bygningsmessige feil og mangler.
Sak 1293/2021 Reklamasjon diverse bygningsmessige feil og mangler. Krav om utbedring og prisavslag.
Sak 1298/2021 Reklamasjon på utvendig malerarbeider
Sak 1301/2021 Reklamasjon diverse bygningsmessige feil og mangler. Krav om utbedring og prisavslag.
Sak 1305/2021 Krav om retting av bygningsmessige feil og mangler.
Sak 1306/2021 Utbedring av baderomsgulv og gulv i bod, montering av innebygde sisterner og fargevariasjon på flisfuger.
Sak 1307/2021 Reklamasjon diverse bygningsmessige feil og mangler. Krav om retting, subsidiært prisavslag og erstatning.
Sak 1311/2021 Reklamasjon pga. feil på inngangsparti, dårlig malerarbeider og knirk i parkettgulv.
Sak 1313/2021 Reklamasjon på tapetserarbeider.
Sak 1317/2021 Tvist om hva som inngår i «nøkkelferdig leveranse» og om entreprenørens garantiavsetninger.
Sak 1318/2021 Reklamasjon pga. sprekkdannelse i parkett.
Sak 1330/2021 Reklamasjon pga. sprekkdannelse og sprang i parkett.
   

Avgjørelser 2020

 


Saksnr.: Saken gjelder:
Sak_1117_2019 Klage på adkomst til balkong og på balkongens størrelse 
Sak_1122_2019 Reklamasjon på diverse mangler og krav om prisavslag 
Sak_1125_2019 Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt 
 Sak_1126_2019 Krav om prisavslag på grunn av opplysningssvikt ved kjøp av tomt og på grunn av avvik i hyttas BRA-areal
 Sak_1137_2019 Klage på støy og manglende lydisolering 
 Sak_1148_2019 Krav om dekning av utgifter til maling av leilighet pga. feil farge 
 Sak_1149_2019 Reklamasjon på gulv i carport 
 Sak_1150_2019 Reklamasjon på diverse bygningsmessige feil og mangler 
 Sak_1152_2019 Krav om prisavslag for arealavvik
 Sak_1154_2019 Krav om dagmulk og fradrag for ikke leverte fliser på bad  
   
Sak_1159_2019 Reklamasjon på manglende fall og feil plassert sluk på badegulv
Sak_1146_2019 Reklamasjon på bygningsmessige feil og mangler på forsinket utbedring av mangler
Sak_1160_2019 Krav om prisavslag på grunn av uriktige opplysninger i forbindelse med markedsføringen
Sak_1162_2019 Reklamasjon på flisarbeidet 
Sak_1164_2019 Reklamasjon på flisarbeider på bad, montering av takstige og overflateavvik på gulv i stue
Sak_1166_2019 Krav om prisavslag pga. for høyt timeforbruk i forbindelse med tilleggsarbeider. 
Sak_1167_2019 Reklamasjon pga. størrelse og form på to parkeringsplasser 
Sak_1169_2019 Reklamasjon på mangelfull innfestning håndløper i trapp 
Sak_1170_2019 Reklamasjon på fargeavvik i parkett og krav om dagmulkt
Sak_1171_2019 Spørsmål om forbrukerens rett til å heve kjøpekontrakt 
Sak_1179_2019 Krav om utskiftning av skadet vindusglass 
   
Sak 1168/2019 Reklamasjon på bjelkelag, rekkverk og utvendig kledning
Sak 1173/2019 Reklamasjon på diverse bygningsmessige mangler og krav om å få dekket kostnader til oppfølging og utbedring
Sak 1177/2019 Reklamasjon på mangler ved solskjerming/vindskjerming
Sak 1181/2019 Reklamasjon på feil monterte vinduer levert med for dårlig isolasjonsverdi/for høy U-verdi
Sak 1182/2019 Reklamasjon på manglende isolering og vannlekkasje i yttervegger av betongelementer og gulvknirk i stue/kjøkken og på loft.
Sak 1183/2019 Sikring mot råteskade og manglende fall på terreng mot huset
Sak 1185/2019 Krav om prisavslag på grunn av mangler ved byggesettleveransen
Sak 1192/2019 Krav om utbedring evt. prisavslag pga. mangler ved innvendige malerarbeider
Sak 1193/2019 Klage på trinnlyd mellom leiligheter i tomannsbolig
Sak 1198/2019 Reklamasjon på diverse bygningsmessige feil og mangler
Sak 1202/2020 Klage på manglende lydisolasjon mellom hovedleilighet og hybelleilighet
   
Sak 1184/2019 Reklamasjon på diverse bygningsmessige feil og mangler
Sak 1189/2019 Mangler ved innvendig trapp.
Sak 1195/2019 Reklamasjon løsning av rømningsvei
Sak 1201/2020 Krav om innbetaling av sluttoppgjør
Sak 1206/2020 Reklamasjon på diverse bygningsmessige feil og mangler
Sak 1209/2020 Reklamasjon vedrørende setninger på avløpsrør.
Sak 1212/2020 Reklamasjon på diverse bygningsmessige feil og mangler
Sak 1217/2020 Reklamasjon på diverse bygningsmessige feil og mangler.
Sak 1233/2020 Uenighet om størrelsen på avbestillingsgebyr i forbindelse med annullering av kjøpekontrakt
Sak 1234/2020 Mangler ved innvendig trapp

Avgjørelser 2019

 


Saksnr.: Saken gjelder:
Sak_1140_2019 Krav om utskifting av to vinduer pga. skadet glass.
Sak_1139_2019 Reklamasjon på flisarbeider.
Sak_1138_2019
Reklamasjon på parkett og MDF plater på WC.
Sak_1135_2019
Krav om prisavslag på grunn av manglende opplysninger om naboforhold.
Sak_1130_2019
Tvist om avtalen inkluderer en eller to parkeringsplasser.
Sak_1129_2019
Reklamasjon på størrelse på en biloppstillingsplass.
Sak_1119_2019 Reklamasjon på diverse mangler.
Sak_1118_2019

Reklamasjon på knirk i parkett og overflateavvik på gulv i kjøkken og deler av gangen samt loddavvik på en vegg i gangen.

Sak_1114_2019 Reklamasjoner på ikke fullførte utomhusarbeider.
Sak_1112_2019 Krav om dagmulkt.
Sak_1110_2019 Krav om dagmulkt.
Sak_1100_2019 Prisavslag pga. entreprenørens manglende og uriktige opplysninger om leiligheten.
Sak_1095_2019 Knirk og svikt i bjelkelag. 
Sak_1094_2019 Reklamasjon på smøremembrantykkelsen i to bad og et vaskerom samt reklamasjon på ventilasjonsanlegget.
Sak_1091_2019 Reklamasjon på diverse mangler. 
Sak_1090_2019 Reklamasjon på feilplassering av pipe. 
Sak_1089_2019 Reklamasjon på smøremembrantykkelsen i to bad.
Sak_1088_2019 Reklamasjon på diverse mangler. 
Sak_1087_2019 Krav om prisavslag for redusert utsikt pga. feil plassering av hytte. 
Sak_1085_2019 Reklamasjon på knirk i laminatgulv.
Sak_1084_2019 Krav om fjerning av kabelskap subsidiært krav om prisavslag på grunn av mangler ved uteoppholdsarealet fordi kabelskapet står på forbrukerens tomt.
Sak_1083_2019 Reklamasjoner på utførte arbeider i leilighet, fremsatt av eier nummer to. 
Sak_1082_2019 Reklamasjon på diverse mangler. 
Sak_1081_2019 Reklamasjon på vinylgulv. 
Sak_1080_2019 Klage på slukrist i bad og dårlig trekk i vedovn/manglende tilluft.
Sak_1078_2019 Reklamasjoner på mangler ved carport.
Sak_1077_2019 Kneppe- og bankelyder i rør i to badekabiner. 
Sak_1067_2019 Tvist om manglende sluttoppgjør. 
Sak_1063_2019 Uenighet om sluttoppgjør og motkrav fra forbrukeren på grunn av diverse mangler.
Sak_1049_2019 Diverse reklamasjoner på utført arbeid.
 Sak_1040_2019 Reklamasjon på diverse mangler ved bygningsmessige arbeider.
 Sak_1036_2019 Reklamasjon på diverse mangler ved bygningsmessige arbeider
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Avgjørelser 2018

Saksnr.: Saken gjelder:
Sak_1055_2018 Reklamasjon på vinduer med for lav isolasjonsverdi.
Sak_1053_2018 Reklamasjon på at det er lagt «flis på flis» på badegulv og mangler ved baderoms termostat.
Sak_1052_2018 Klage på støy mellom leiligheter i tomannsbolig. 
Sak_1050_2018 Reklamasjon på behandling av utvendig trekledning.
Sak_1046_2018 Fuktskader etter vannlekkasje fra bad i 2. etasje.
Sak_1044_2018 Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt samt mangler ved kjøkkenleveransen.
Sak_1043_2018 Reklamasjon på lysarmaturer i trappeganger og tilstøtende rom.
Sak_1041_2018 Reklamasjon på diverse mangler ved bygningsmessige arbeider.
Sak_1037_2018 Reklamasjon utvendig trekledning – bruk av feil festemidler.
Sak_1035_2018 Krav om fjerning av strømanlegg (10 meter høy høyspentmast og 2 barduner) subsidiært krav om prisavslag på grunn av mangler ved uteoppholdsarealet fordi strømanlegget står på forbrukerens tomt.
Sak_1031_2018 Reklamasjon på diverse mangler og krav om dagmulkt.
Sak_1030_1018 Reklamasjon på størrelse på to biloppstillingsplasser.
Sak_1028_2018 Reklamasjon på trapp.
Sak_1025_2018 Diverse reklamasjoner på utført arbeid.
Sak_1020_2018 Klage på støy fra naboleiligheter.
Sak_1019_2018 Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt samt mangler ved kjøkkenleveransen. 
Sak_1017_2018 Reklamasjon på knirk i parkett, ujevn radiatorvarme og feil på vindu.
Sak_1016_2018 Utbedring av fasader, herunder krav om ny overflatebehandling med maling/beis.
Sak_1015_2018 Reklamasjon på riper i glassrekkverk og misfarging av utvendig beslag ved vindu/dørkarm.
Sak_1010_2018 Krav på dagbøter på grunn av forsinket overlevering
Sak_1009_2018 Reklamasjon på diverse mangler ved bygningsmessige arbeider. 
Sak_1004_2018 Tvist om manglende sluttoppgjør.
Sak_1000_2018 Diverse reklamasjoner på utført arbeid. 
Sak_994_2018 Krav på utbedring av div. mangler. 
Sak_991_2018 Reklamasjon på feilinnsatt dør.
Sak_990_2018 Krav om utbedring av svikt i bjelkelag.
Sak_988_2018 Reklamasjon på kjølehjørne.
Sak_986_2018 Reklamasjon på forstøtningsmur.
Sak_985_2018 Krav om utbedring av carport/garasje som er for smal.
Sak_983_2018 Krav om utbedring av parkeringsplass og garasje.
Sak_982_2018 Diverse reklamasjoner på utført arbeid. 
Sak_980_2018 Reklamasjon på fjernvarmeanlegg. 
Sak_979_2018 Krav om dagmulkt, krav om prisavslag på grunn av plassering av kummer og endring av parkeringsplass.
Sak_978_2018 Krav om utbedring etter vannlekkasje på bad i 2.etasje.
Sak_977_2018
Krav om rassikring og oppsetting av forstøtningsmur.
Sak_975_2018 Reklamasjon på knirk i gulv.
Sak_968_2018 Reklamasjon på knirk i gulv og trapp, ventilasjonsanlegg og div. bygningsmessige mangler.
Sak_962_2018 Krav om retting av radonlekkasje.
Sak_960_2018 Diverse reklamasjoner på utført arbeid.
Sak_958_2018 Krav om innbetaling av utestående beløp.
Sak_957_2018 Krav om ombygging av bad og bod i 1. etg. i henhold til opprinnelig kontraktstegning.
Sak_955_2018 Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt.
Sak_951_2018 Reklamasjoner på for høy temperatur på gulvoverflater og svikt i parkettgulv etter utført utbedring.
Sak_941_2018 Krav om prisavslag for mangler ved uteoppholdsarealet, ikke levert varmepumpe samt manglende belysning og sklisikkert underlag i trapp.
Sak_937_2018 Uenighet om entreprenørens rett til avbestillingsgebyr i forbindelse med annullering av kjøpekontrakt.
Sak_928_2018 Reklamasjon utvendig trekledning.
Sak_884_2018 Krav om betaling av utestående beløp med tillegg av forsinkelsesrenter.
   
   
   
   

Avgjørelser 2017

Saksnr. Saken gjelder:
Sak_966_2017 Diverse reklamasjoner på utført arbeid.
Sak_964_2017 Krav om prisavslag på grunn av manglende opplysninger om naboforhold.
Sak_959_2017 Reklamasjon på sprekkdannelse i hjørner og ved belistning samt kald trekk i sprekkene.
Sak_956_2017 Fuktskader etter kondens, rim og isdannelse på loft.
Sak_944_2017 Klage på støy og manglende lydisolering.
Sak_943_2017 Krav om prisavslag for tap av utsikt og problemer med overflatevann.
Sak_940_2017 Tvist om utvendig isolasjon og grunnmursplast er en del av komplett grunnmur.
Sak_935_2017 Uenighet om størrelsen på avbestillingsgebyr i forbindelse med annullering av kjøpekontrakt.
Sak_934_2017 Reklamasjoner på utført arbeid og krav om dagmulkt.
Sak_927_2017 Skade på klikkparkett, lister og utforinger samt reklamasjon på ytterdør, vindu og utvendig skyvedør.
Sak_925_2017 Reklamasjon utvendig trekledning.
Sak_922_2017 Krav om frigivelse av tilbakeholdt beløp med tillegg av forsinkelsesrenter.
Sak_920_2017 Reklamasjon på parkett.
Sak_919_2017 Reklamasjon på vinduer, solskjerming og diverse mangler samt krav om erstatning.
Sak_918_2017 Krav om utbedring av knirk i bjelkelag i hovedetasje.
Sak_917_2017 Feil ved baderomsgulv og sluk samt manglende kalibrering av ventilasjonsanlegg.
Sak_916_2017 Reklamasjon på utforming og materialvalg på terrasse og størrelsen på biloppstillingsplass i felles garasje.
Sak_914_2017 Krav om prisavslag på grunn av plassering av kummer.
Sak_913_2017 Reklamasjon på parkett.
Sak_911_2017 Krav om prisavslag for endring av rominndeling på bad.
Sak_908_2017 Reklamasjon på størrelse på biloppstillingsplass i felles garasje.
Sak_906_2017 Krav i forbindelse med sluttoppgjør. Ikke dokumenterte kostnader og kompensasjon for endringer.
Sak_902_2017 Reklamasjon feil fall på våtromsgulv og diverse andre mangler.
Sak_898_2017 Klage vedr. knirk og svikt i parkett og undergulv.
Sak_896_2017 Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt.
Sak_893_2017 Reklamasjon på feil ved undertak og manglede innfesting av takstein.
Sak_890_2017 Reklamasjoner vedrørende loddavik baderoms vegg.
Sak_888_2017 Reklamasjoner vedrørende knirk i gulv og sprekk i vegg.
Sak_887_2017
Reklamasjon på helningsavvik i himlinger.
Sak_883_2017 Krav om retting av uteoppholdsareal slik at dette blir levert i henhold til salgsoppgaven.
Sak_882_2017 Reklamasjon på to våtromsgulv.
Sak_879_2017 Manglende innbetaling og reklamasjoner på utført arbeid.
Sak_878_2017 Reklamasjon på levert feil farge på takstein.
Sak_877_2017 Krav om utskifting av komfyrtopp.
Sak_875_2017 Reklamasjon på manglende fall mot sluk på badegulv og vindu på bad som ikke tåler fukt.
Sak_873_2017 Krav om prisavslag på grunn av manglende håndløper på glassrekkverk.
Sak_872_2017 Oppgjør for retting av reklamasjon på malerarbeider som ikke inngår i kontrakten.
Sak_871_2017 Utbedring av mangler og krav om dekning av utgifter i tilknytning til manglene.
Sak_870_2017 Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt.
Sak_869_2017 Reklamasjoner og krav om erstatning.
Sak_868_2017 Krav om prisavslag for arealavvik og manglende garasjeport.
Sak_867_2017 Reklamasjoner på utført arbeid og krav om erstatning.
Sak_865_2017 Uenighet om oppgjør for arbeider utførte etter regning.
Sak_864_2017 Krav om erstatning for avbestilling av avtale om kjøp av bolig.
Sak_862_2017 Reklamasjon feil fall på våtromsgulv og diverse andre mangler.
Sak_861_2017 Krav om retting av reklamerte feil og mangler.

Avgjørelser 2016

Saksnr.
Saken gjelder:
Sak_860_2016 Krav om endret bruk av fellesområde evt. erstatning.
Sak_858_2016 Reklamasjoner på utført arbeid og krav om erstatning.
Sak_857_2016 Reklamasjon på museinntrengning og krav om utbedring av tetting.
Sak_856_2016 Krav om dagbøter.
Sak_855_2016 Krav om utskifting av feil leverte vinduer.
Sak_854_2016 Reklamasjon på manglende tilbakeslagsventil og trykktank samt innbetaling av tilknytningsavgifter for kommunalt vann og avløp.
Sak_853_2016 Utbedring av fasader, herunder feil panelskjøter og krav om ny maling/beis. Utbedring av overflater i trappeoppgang. Manglende ringetablå og elektrisk sluttstykke i dør.
Sak_852_2016 Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig uteområde.
Sak_848_2016 Reklamasjon på manglende heis, taklekkasje og porttelefonanlegg.
Sak_846_2016 Reklamasjon på mangler ved el-anlegg, ventilasjonsanlegg, feilplassert hus på tomta og diverse bygningsmessige mangler.
Sak_844_2016 Krav om dagmulkt og erstatning for forsinket overlevering samt krav om sletting av tinglyst veirett.
Sak_843_2016 Reklamasjon på fukt og vannvandring under fliser på baderomsgulv.
Sak_842_2016 Reklamasjon på innregulering av ventilasjonsanlegg.
Sak_841_2016 Reklamasjoner på utført arbeid og erstatning av tapte leieinntekter.
Sak_840_2016 Manglende varmekabel i deler av hall/gang - plikt til utbedring.
Sak_839_2016 Reklamasjon på behandling av utvendig trekledning
og kvalitet på levert ferdigplen.
Sak_838_2016 Krav om betaling av utestående beløp med tillegg av forsinkelsesrenter.
Sak_837_2016 Krav om utbetaling av tilbakeholdt beløp.
Sak_836_2016 Reklamasjoner på synlige plateskjøter og skrukket tapet.
Sak_835_2016 Krav om dagbøter.
Sak_833_2016 Svikt og knirk i bjelkelag i stue, lydtransmisjon mellom leiligheter og krav om utbedring av reklamerte mangler.
Sak_829_2016 Vannbåren gulvvarme.
Sak_828_2016 Krav om kompensasjon for entreprenørens uriktige informasjon om antall rom (2 rom eller 3 rom) i forbindelse med kjøp av leilighet.
Sak_825_2016 Uenighet om ansvar for feil på parkettleveransen.
Sak_823_2016 Diverse reklamasjoner på utført arbeid.
Sak_822_2016 Krav om utbedring, prisavslag og dagmulkt ved forsinket overlevering.
Sak_818_2016 Flomsikring/fuktsikring av kjeller/garasjeanlegg i boligblokker.
Sak_804_2016 Krav om dagmulkt og reklamasjoner vedrørende mangler med leveransene etc.

Avgjørelser 2015

Saksnr.:
Saken gjelder:
Sak_834_2015 Uenighet om størrelsen påslag/gebyr på tilvalg/endringer.
Sak_826_2015 Reklamasjon på takstein.
Sak_824_2015 Riper i vindusglass.
Sak_821_2015 Uenighet om betaling av tilleggsutgifter og krav om fratrekk for ikke leverte varer. Reklamasjon feilmonterte baderomsplater.
Sak_817_2015 Reklamasjoner på utført arbeid. Krav om erstatning for tapte leieinntekter.
Sak_816_2015 Reklamasjon overflater trapperepos. Krav om betaling for advokat og sakkyndige. Krav om betaling av utestående beløp etter anført fortatte utbedringer.
Sak_815_2015 Uenighet om størrelsen på vederlag for totalrenovering og
tilbygg sett opp i mot tilbud.
Sak_814_2015 Krav om dekking av utgifter til etablering av radonsperre
Sak_811_2015 Krav om heving og kompensasjon for foretatt oppgradering. Erstatning for støy og støv. Erstatning for plunder, heft og verdiforringelse, samt tapt verdistigning.
Sak_810_2015 Krav om dagmulkt, uenighet om betaling for ekstraarbeider samt
forsinkelsesrenter pga for sen betaling.
Sak_809_2015 Reklamasjon på lufttetthet og kalde omhyllingsflater, samt ventilasjonsanlegg.
Sak_808_2015 Uenighet vedrørende levert merke hvitevarer til kjøkken.
Sak_807_2015 Reklamasjon skade og fuktighet parkett, vannbåren varme gulv baderom, og plassering sprinklerhode.
Sak_806_2015 Reklamasjoner på utført arbeid.
Sak_805_2015 Reklamasjon på utført byggedetalj ved avslutning undertak.
Sak_803_2015 Klage på for lav temperatur på del av gulv i bad.
Sak_802_2015 Krav om utbedringer etter vannlekkasje.
Sak_800_2015 Uenighet om tilleggsbetaling for kjøp/endring av byggesettleveranse, samt ansvar for feil.
Sak_799_2015 Klage på støy og lydisolering. Hevder mangelfull varmeisolering og lufttetthet i hht forskriftskrav.
Sak_798_2015 Uenighet om det foreligger avtale om bygging. Uenighet om ansvar og dekking av utgifter.
Sak_797_2015 Krav om prisavslag for kjøpt tomt nær høyspentlinje.
Sak_796_2015 Nedbøyning gulv i blokk. Reklamasjon på knirk i parkett.
Sak_795_2015 Betaling for utførte arkitekttjenester - innhenting av tilbud.
Sak_794_2015 Krav om dagmulkt.
Sak_793_2015 Reklamasjon vedrørende høyde på hus/grunnmur i forhold til vei/terreng.
Sak_791_2015 Uenighet om leveranseomfang. Uenighet om indeksregulering, dagmulkt, uttrekkspriser, tillegg etc. Uenighet om ansvar for skade.
Sak_790_2015 Klage på plassering postkasse og på type monterte terskler på innerdører.
Sak_788_2015 Nedbøyning gulv i blokk. Reklamasjon på knirk i parkett.
Sak_787_2015 Nedbøyning gulv i blokk. Reklamasjon på knirk i parkett.
Sak_786_2015 Reklamasjoner på utført arbeid og diverse leverte komponenter.
Sak_785_2015 Arealavvik balkong.
Sak_784_2015 Krav om retting av mangler og prisavslag.
Sak_783_2015 Krav om erstatning og prisavslag m.m. pga byggefeil og mangler etc.
Sak_782_2015 Reklamasjon på utførte arbeider etter ett-årskontroll, samt klage på mur.
Sak_781_2015 Klage på høyde i/på garasjeplass/biloppstillingsplass i parkeringskjeller.
Sak_778_2015 Reklamasjon på utført flislegging.
Sak_777_2015 Reklamasjon på skadet dør forårsaket av dørstopper.
Sak_772_2015 Reklamasjon på knirk i gulv.
Sak_771_2015 Reklamasjoner på utført arbeid og krav om dagmulkt.
Sak_770_2015 Krav om dagmulkt.
Sak_766_2015 Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad.
Sak_762_2015 Krav om erstatning og prisavslag for mangler, tapte leieinntekter, mangelfull byggeledelse samt faglig bistand knyttet til utført arbeid.
Sak_695_2015 Krav om heving av kjøp - alternativt prisavslag og erstatning for setningsskader.

Avgjørelser 2014

Saksnr. :


Saken gjelder:

Sak_705_2014 Entreprenørens krav om sluttoppgjør, samt forbrukernes reklamasjoner på utført arbeid, krav om dagmulkt og erstatning.
Sak_707_2014 Reklamasjoner vedrørende leveranser og utført arbeid. Krav om dagmulkt
Sak_712_2014 Støy i leilighet fra underliggende teknisk rom i næringsdel.
Sak_713_2014 Krav om prisavslag for anført manglende lydisolering og manglende informasjon vedrørende varmeanlegg.
Sak_714_2014 Reklamasjon på manglende fall til sluk på gulv i bad, og på feil farge på fliser.
Sak_715_2014 Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning (opprinnelig behandlet 04.09.13)
Sak_719_2014 Krav om innglassing av terrasse.
Sak_720_2014 Reklamasjon på skade på dørkarm.
Sak_721_2014 Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler.
Sak_722_2014 Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt.
Sak_724_2014 Reklamasjon på manglende leveranse og byggefeil.
Sak_725_2014 Krav om dagmulkt. Krav om prisavslag for manglende levering. Krav om utbedring eller prisavslag for mangler. Krav om tilbakeholdelse av vederlag.
Sak_726_2014

Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid.

Sak_729_2014 Reklamasjoner på anførte avvik mellom bestilte og leverte ytelser.
Sak_730_2014 Reklamasjon på mangelfull leveranse knyttet til tørkenisje i bad.
Sak_731_2014 Totalrenovering - uenighet om betaling.
Sak_732_2014 Klage på murpussarbeider. Krav om erstatning.
Sak_734_2014 Reklamasjoner - materialbruk, utførelse. Krav om dokumentasjon.
Sak_735_2014 Reklamasjon på sammenklemte rør i varmesentral boligblokk.
Sak_738_2014 Krav om dagmulkt.
Sak_739_2014 Klage på levert takkonstruksjon med hensyn på sikkerhet mot vannlekkasjer. Reklamasjon på tykkelse og oppsprekking av asfaltdekke på fellesareal. Anførsel om manglende kantstein og mangel med malerarbeid i trapperom.
Sak_740_2014 Reklamasjoner på utført arbeid og mangler med leveranser. Uenighet om betaling. Krav om dagmulkt.
Sak_741_2014 Klage på manglende leveranse av fliser på gulv i inngangsparti
Sak_742_2014 Reklamasjon på utbedring av parkett
Sak_744_2014 Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid
Sak_745_2014 Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid, inkl lydisolering
Sak_746_2014 Kvistgjennomslag på malt innvendig panel
Sak_747_2014 Uenighet om oppgjør - krav og motkrav
Sak_749_2014 Krav om retting av mangler.
Sak_750_2014 Krav om dagmulkt.
Sak_751_2014 Reklamasjon på utført varmeisolering og lufttetting. Krav om erstatning for selv å foreta utbedring.
Sak_752_2014 Klage på etablert veihøyde som påvirker innkjøringsforholdet til tomt.
Sak_753_2014 Reklamasjoner på utført arbeid.
Sak_756_2014 Reklamasjoner på utførte arbeider i leilighet, fremsatt av eier nummer 2.
Sak_759_2014 Uenighet om leveranseomfang og fakturert prisstigning.
Sak_760_2014 Reklamasjoner på utført arbeid. Påstand om for sent reklamert.
Sak_761_2014 Uenighet om priser og påslag for tilvalg.
Sak_768_2014 Krav om levering av vedovner.
Sak_773_16_12_14.pdf Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger.

Avgjørelser 2013

Saksnr.:

Saken gjelder:
Sak_723_2013 Reklamasjon bygningsmessig arbeid.
Sak_715_2013 Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning.
Sak_710_2013 Krav om lås på port til garasjeanlegg.
Sak_708_2013 Reklamasjon vedrørende sprekker og merket etter spiker/skruer på gipskledde vegger og himlinger. Reklamasjon underlag for parkett.
Sak_706_2013 Krav om prisavslag for arealavvik.
Sak_704_2013 Diverse reklamasjoner på utført arbeid.
Sak_703_2013 Reklamasjon høyder på klosett.
Sak_702_2013 Reklamasjon råteskade i gesims, og feil brukt vindtettplate på vegger.
Sak_700_2013 Manglende levering av ekstra vindtett duk.
Sak_699_2013 Krav om prisavslag knyttet til fliser i bad og dør til dusjhjørne, gulv i garasje, manglende overløp flatt tak etc.
Sak_698_2013 Reklamasjon utvendig trekledning.
Sak_697_2013 Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid.
Sak_696_2013 Krav om erstatning for medgåtte utgifter til utbedring av ventilasjonsanlegg.
Sak_693_2013 Reklamasjon på parkett.
Sak_692_2013 Krav om levering av snøfangere.
Sak_690_2013 Reklamasjon vedrørende adkomst vei, snekkerarbeid, rør-i-rør opplegg og materialbruk av våtrom.
Sak_689_2013 Krav om dagmulkt.
Sak_688_2013 Reklamasjoner og krav om sluttoppgjør, inkl forsinkelsesrenter.
Sak_687_2013 Reklamasjon på skjevheter i vegger - stue/gang.
Sak_684_2013 Reklamasjoner knyttet til leverte produkter og utførelse. Foreldelse.
Sak_683_2013 Reklamasjoner vedrørende tak m/tilbehør, VVS-opplegg og mulig lekkasje i tak. Krav om dagmulkt.
Sak_681_2013 Krav knyttet til anført manglende fall på gulv til sluk i bad, og erstatning for manglende lukkevindu i stue. Krav om dagmulkt.
Sak_680_2013 Krav om dagmulkt. Krav om erstatning for ulemper knyttet til mangler i vaskerom, ulemper knyttet til frosne vannrør, og redusert markedsverdi for bi-leilighet pga for lav romhøyde. Krav om fradrag knyttet til leveranser til kjøkken, bad og vaskerom.
Sak_679_2013 Reklamasjoner og krav om dagmulkt.
Sak_677_2013 Klage på støyisolering.
Sak_675_2013 Krav om flytting av feilplassert garasje.
Sak_674_2013 Reklamasjon på levert feil farge på takstein.
Sak_673_2013 Krav om prisavslag og dagmulkt.
Sak_672_2013 Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre.
Sak_669_2013 Uenighet om levering av glasstype i balkongrekkverk på boligblokk.
Sak_668_2013 Reklamasjon på utført utvendig tetting rundt takhatter - krav om utbedring.
Sak_667_2013 Uenighet om sluttoppgjør.
Sak_665_2013 Krav om prisavslag for manglende høyde i garasjeåpning.
Sak_644_2013 Krav om dagmulkt. Krav om prisavslag for mangler med konstruksjon og for manglende leveranser inne og ute. Krav om prisavslag for manglende ferdigattest. Krav om utbedring av mangler. Krav om erstatning for påløpte rettshjelpskostnader og for utgift til sakkyndig bistand. Krav om forsinkelsesrenter av erstatningsbeløpene, og krav om at saksomkostningene for Boligtvistnemnda dekkes.
Sak_643_2013 Krav om dagmulkt. Krav om prisavslag for mangler med konstruksjon og for manglende leveranser inne og ute. Krav om prisavslag for manglende ferdigattest. Krav om utbedring av mangler. Krav om erstatning for påløpte rettshjelpskostnader og for utgift til sakkyndig bistand. Krav om forsinkelsesrenter av erstatningsbeløpene, og krav om at saksomkostningene for Boligtvistnemnda dekkes.
Sak_642_2013 Krav om dagmulkt. Krav om prisavslag for mangler med konstruksjon og for manglende leveranser inne og ute. Krav om prisavslag for manglende ferdigattest. Krav om utbedring av mangler. Krav om erstatning for påløpte rettshjelpskostnader og for utgift til sakkyndig bistand. Krav om forsinkelsesrenter av erstatningsbeløpene, og krav om at saksomkostningene for Boligtvistnemnda dekkes.
Sak_641_2013 Krav om dagmulkt. Krav om prisavslag for mangler med konstruksjon og for manglende leveranser inne og ute. Krav om prisavslag for manglende ferdigattest. Krav om utbedring av mangler. Krav om erstatning for påløpte rettshjelpskostnader og for utgift til sakkyndig bistand. Krav om forsinkelsesrenter av erstatningsbeløpene, og krav om at saksomkostningene for Boligtvistnemnda dekkes.
Sak_639_2013 Krav om dagmulkt. Krav om prisavslag for mangler med konstruksjon og for manglende leveranser inne og ute. Krav om prisavslag for manglende ferdigattest. Krav om utbedring av mangler. Krav om erstatning for påløpte rettshjelpskostnader og for utgift til sakkyndig bistand. Krav om forsinkelsesrenter av erstatningsbeløpene, og krav om at saksomkostningene for Boligtvistnemnda dekkes.

Avgjørelser 2012

Saksnr.

Saken gjelder:
Sak_666_2012 Krav om dagmulkt.
Sak_662_2012 Krav om prisavslag for plassering garasje.
Sak_661_2012 Klage på bygget terrasse og på støy fra avløpsrør i vegg i soverom.
Sak_660_2012 Reklamasjon på parkett og himling.
Sak_659_2012 Krav om erstatning for avbestilling av avtale om kjøp av bolig.
Sak_658_2012 Krav om dagmulkt og uenighet om betaling for endringer.
Sak_657_2012 Krav om erstatning vedrørende for liten levert balkong.
Sak_656_2012 Reklamasjoner knyttet til utførte arbeider. Krav om utbedring, prisavslag og erstatning.
Sak_655_2012 Klage på levert ventilasjonsanlegg, på lydisolering mot annen leilighet, og fuktmerker i himling m.m.
Sak_653_2012 Klage på manglende varme og varmefordeling fra varmekabel i bad/dusj.
Sak_652_2012 Uenighet om byggetid og krav om dagmulkt.
Sak_651_2012 Krav om økonomisk kompensasjon for selv å kunne stå for utbedring av diverse anførte mangler.
Sak_650_2012 Klage på lydisolering i etasjeskiller, og vanndrypp gjennom balkonggulv.
Sak_647_2012 Krav om prisavslag for ikke levert skråhimling i kjøkken.
Sak_645_2012 Hvorvidt garderobeskap skulle leveres eller ei.
Sak_636_2012 Reklamasjoner vedrørende parkett.
Sak_635_2012 Reklamasjon på sprekker mellom sparklede og malte gipsplater i himling.
Sak_634_2012 Reklamasjoner på byggefeil og heksesot.
Sak_633_2012 Reklamasjoner på leveranser og utført arbeid, samt krav om betaling for mangelfull tilkomst og snørydding etc.
Sak_631_2012 Reklamasjon på parkett og knirk i trapp.
Sak_632_2012 Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen.
Sak_630_2012 Uenighet om tilleggsbetaling for prosjektering og et ekstravindu, samt for prisstigning.
Sak_629_2012 Reklamasjon på størrelse på biloppstillingsplass i felles garasje.
Sak_628_2012 Uenighet om omfanget av kontraktsmessig leveranse.
Sak_627_2012 Krav om prisavslag for arealtap - bolig.
Sak_626_2012 Diverse reklamasjoner.
Sak_625_2012 Krav om erstatning/prisavslag for anførte feil og mangler. Krav om dagmulkt for forsinket ferdigstillelse.
Sak_624_2012 Reklamasjon på frosne vannrør.
Sak_622_2012 Krav om dekking av påløpte utgifter knyttet til rassikring av tomt m.m.
Sak_621_2012 Krav om prisavslag for tap av utnyttbart tomteareal og tapt markedsverdi.
Sak_620_2012 Reklamasjon på museinntrengning og krav om erstatning for ødeleggelser forårsaket av mus. Reklamasjon vedrørende temperatur på vanntilførsel kjøkken. Krav om dekking av kostnader knyttet til tiltak mot radon, og for mangelfull isolering. Reklamasjon på istappdannelser fra tak. Krav om tetthetsmåling.
Sak_619_2012 Overflateavvik og knirk i parkett i kjøkken.
Sak_618_2012 Reklamasjoner vedrørende malerarbeid, isolering av rør for vannbåren varme og utførelse av undertak.
Sak_615_2012 Reklamasjon vedrørende takkonstruksjon.
Sak_614_2012 Klage på lekkasje/fuktighet i/på vinduer. Reklamasjon på fuktskade forårsaket av feilaktig montert ventilasjonskanal, samt lekkasje i tak i carport.
Sak_613_2012 Krav om prisavslag og utbedring vedrørende anførte mangler med leveransen.
Sak_612_2012 Krav om dagmulkt. Reklamasjon på manglende ventilasjon i garderobe m.m.
Sak_611_2012 Krav om erstatning for utgifter til fullføring av bolig etter konkurs. Reklamasjon vedrørende mangler. Krav om erstatning for forsinkelse. Krav om tilbakebetaling av returprovisjon.
Sak_609_2012 Reklamasjon på Heksesot.
Sak_603_2012 Uenighet om sluttoppgjør knyttet til totalrenovering av bolig.

Avgjørelser 2011

Saksnr.

Saken gjelder:
Sak 608/2011 Uenighet om betaling for endringer/tillegg, og krav om dagmulkt
Sak_607_2011 Klage på avløprsrør fra kjøkken.
Sak_606_2011 Krav om etablering av fuktsikring på overliggende balkong, samt dekning av påførte kostnader i forbindelse med lekkasje og fuktskade i yttervegg.
Sak_605_2011 Krav om utbedring eller prisavslag for arbeid med belegg i bad.
Sak_604_2011 Krav om fjerning av ildsted og krav om dagmulkt.
Sak_602_2011 Klage på parkett, krav om dagmulkt samt reklamasjon vedrørende balkong og utvendig vedlikehold
Sak_598_2011 Klage på røyk og sot inn i leiligheten fra pipa.
Sak_597_2011 Krav om sikring av fjellskrent. Reklamasjon på flisarbeid og på montering av baderomsinnredning. Krav om dagmulkt.
Sak_596_2011 Krav om prisavslag og erstatning for mangler.
Sak_595_2011 Klage på innvendig slukplassering i bad, elektrisk opplegg i stue, og krav om dokumentasjon for riktig kobling av ledninger for overflatevann.
Sak_594_2011 Krav om utbedring og økonomisk kompensasjon for mangler.
Sak_592_2011 Krav om erstatning for verditap, rentetap og utgifter knyttet til reklamasjoner på grunn av vannlekkasjer.
Sak_590_2011 Reklamasjon på kvalitet leverte ubehandlede vinduer.
Sak_589_2011 Reklamasjon på varmeanlegg i boligblokkleilighet.
Sak_588_2011 Rekamasjon på knirk i parkett.
Sak_587_2011 Reklamasjon vedrørende fliser på badegulv som løsner. Krav om isolering av vanninntak.
Sak_586_2011 Reklamasjon på montering av gasspeis, og på fuktproblemer i takkonstruksjon.
Sak_585_2011 Krav om prisavslag for avvik mellom kontraktstegninger og leverte løsninger. Krav om dagmulkt for forsinket overlevering.
Sak_584_2011 Krav om erstatning om dekning for utgifter i forbindelse med reklamasjon og utbedring, samt krav om utvidet reklamasjonsperiode.
Sak_581_2011 Reklamasjon på levert synlig røropplegg mot vegg i bad.
Sak_580_2011 Krav om utbedring av mangler i bad.
Sak_578_2011 Kundekrav om prisavslag for diverse mangler.
Sak_577_2011 Krav om utbedring av diverse reklamasjonsforhold, samt erstatning.
Sak_576_2011 Krav om erstatning for ikke brukbart kjøkken i 6 måneder, og krav om utbedring av mangler.
Sak_572_2011 Krav om dagmulkt og erstatning for forsinkelser, samt krav om utbedring av, eller prisavslag/erstatning for diverse mangler etc.
Sak_571_2011 Krav om dagmulkt.
Sak_569_2011 Krav om utbedring av diverse reklamasjoner.
Sak_568_2011 Klage på sopp i treverk. Krav om prisavslag og erstatning.
Sak_567_2011 Krav om dekning av utgifter i forbindelse med utbedring av mangler, og utgift forbundet med branntilløp.
Sak_566_2011 Krav om erstatning for feiletablert høyde på grunnmur.
Sak_564_2011 Reklamasjon parkett.
Sak_563_2011 Reklamasjoner og krav om erstatning/prisavslag for sen reklamasjonsbehandling og ulemper vedrørende anvendelighet av fritidsbolig.
Sak_562_2011 Klage på fuktskade i himling, forårsaket av ventilasjonsanlegget.
Sak_561_2011 Krav om prisavslag, erstatning og dagmulkt som følge av mangler og forsinkelse.
Sak_560_2011 Krav om utbetaling prisdifferanse integrert kombiskap, samt erstatning for ødelagte matvarer.
Sak_559_2011 Krav om kompensasjon for erstatningsbolig, erstatning for verditap pga. radonsikring og for gjenstående mangler. Krav om dekning for tapt arbeidsfortjeneste og for skade på kjøleskap. Krav om refusjon for betalt montering av ventilasjonsanlegg, samt krav om dekning av utgifter til sakkyndig og advokat.
Sak_558_2011 Krav om kompensasjon for erstatningsbolig, erstatning for verditap pga. radonsikring og for gjenstående mangler, krav om ekstra garanti for utførte malerarbeider, samt krav om dekning av utgifter til sakkyndig og advokat.
Sak_555_2011 Reklamasjon på parkett. Krav om utskifting.
Sak_554_2011 Diverse reklamasjoner. Krav om retting av mangler og erstatning.
Sak_552_2011 Krav om prisavslag for diverse mangler.
Sak_548_2011 Reklamasjon vedrørende påstått manglende beregningsmessig lysareal og for stort varmetap. Krav om dagmulkt.

Avgjørelser 2010

Saksnr.
Saken gjelder:
Sak_553_2010 Krav om kompensasjon for hevdet levert for liten bod over carport.
Sak_551_2010 Uenighet om leveranse til fritidsbolig.
Sak_550_2010 Klage på støy fra avløpsrør i leilighet.
Sak_549_2010 Reklamasjoner på kryperom, høydeforskjell i seksjonsskjøt gulv og på sprekker i tapet.
Sak_547_2010 Reklamasjon på overflatebehandling og utvendig kledning.
Sak_546_2010 Direktekrav etter avhl § 4-16 første og andre ledd. Reklamasjon på tak over ytterdør, terskel, baderomsdør og listverk rundt denne, terrassedør og dør til utvendig bod.
Sak_545_2010 Reklamasjon vedrørende manglende levering av gulvvarmeopplegg. Krav om utbedring eller erstatning.
Sak_544_2010 Reklamasjon på panelt himling m.m.
Sak_543_2010 Reklamasjon på plassering av vannmåler i vaskerom.
Sak_542_2010 Reklamasjon på skiferflisgulv.
Sak_541_2010 Reklamasjoner, uenighet om betaling og krav om dagmulkt.
Sak_540_2010 Krav om prisavslag og erstatning pga mangel med badegulv. Krav om kreditering for 2 stk. dusjkabinett.
Sak_539_2010 Reklamasjon på påstått manglende overflatebehandling på undersiden av takutstikk.
Sak_538_2010 Klage på uhensiktsmessig vindu med hensyn til utvendige pussemuligheter.
Sak_537_2010 Uenighet manglende kreditering for varmekabler. Krav om kreditering for montering av kjøkkeninnredning. Påstand om overprising.
Sak_533_2010 Krav om dagmulkt og krav om prisavslag for diverse mangler.
Sak_532_2010 Reklamasjon på påstått underdimensjonerte takstoler og sprekker i grunnmur. Reklamasjon på mangler med varmekabler i kjellergulv.
Sak_531_2010 Reklamasjon på spikring av utvendig kledning og belistning.
Sak_530_2010 Krav om prisavslag for byggefeil.
Sak_529_2010 Reklamasjoner.
Sak_526_2010 Krav om dagmulkt og dekning av advokatutgifter.
Sak_525_2010 Reklamasjon på manglende åpningsbare vinduer for utlufting på varme sommerdager.
Sak_524_2010 Klage på svikt/nedbøyning i gulv.
Sak_523_2010 Reklamasjon på gulvfliser.
Sak_522_2010 Reklamasjon på stigningsforhold på gangvei mellom garasje og bolig.
Sak_520_2010 Reklamasjon oppsprekking av veggsponplater. Krav om dekning utgifter til demontering/remontering kjøkkeninnredning. Krav om dekning av utgifter til takstmann, advokat og termografering. Krav om dagmulkt. Krav om forsinkelsesrenter.
Sak_519_2010 Reklamasjon på heksesot.
Sak_518_2010 Reklamasjon på høydeforskjell/sprang i gulv. Krav om dagmulkt for forsinket ferdigstillelse. Entreprenøren krever dekket byggelånsrenter for forsinket utført egeninnsats.
Sak_517_2010 Avbestiling.
Sak_516_2010 Diverse reklamasjoner, krav om dagmulkt, krav om erstatning for tapte leieinntekter og for rentetap.
Sak_514_2010 Reklamasjoner vedrørende utvendige beslag, terrassegulv, takhatt, svinnsprekker i kjellergulv og høyde mellom terskel og sluk i bad og vaskerom. Uenighet om prisstigning, betaling for ekstra utsprengning og betaling for "stueøy".
Sak_513_2010 Krav om prisavlag/erstatning knyttet til loft, og adkomst til dette.
Sak_512_2010 Reklamasjon på taktekking, og klage på vibrasjonsstøy fra ventilasjonsanlegg.
Sak_511_2010 Klage på sprukne og løse fliser i baderom.
Sak_510_2010 Krav om prisavslag for ikke levert forventet løsning med hensyn til "åpning" mellom loftsplan og hovedplan.
Sak_509_2010 Uengihet om pris, og hvorvidt garasje er inkludert i kontrakt.
Sak_508_2010 Reklamasjoner på felleseiet i sameie.
Sak_507_2010 Foreldelse. Reklamasjon på skjevhet i stue/kjøkkengulv.
Sak_506_2010 Foreldelse. Reklamasjon på utført løsning for utlufting av tak og på skjevhet i badegulv og kjøkkengulv m.m.
Sak_505_2010 Reklamasjoner vedr. flisarbeid, varmekabler i badegulv og kvistgjennomslag på opprinnelig fabrikkmalte himlingsplater.