Vi behandler saker mellom forbruker og entreprenør vedrørende oppføring eller kjøp av ny bolig og fritidsbolig.

Behandling

Boligtvistnemda behandler kun klager på medlemmer i Boligprodusentenes Forening og klager på bedrifter som er tilknytt kjeder som er medlem av Boligprodusentene, jf. kap. 1.5 i avtale og vedtekter for Boligtvistnemda. Se oversikten over medlemmer i Boligprodusentenes Forening her.

Klager på entreprenør som ikke er medlem av Boligprodusentenes Forening blir ikke vurdert eller behandlet av Boligtvistnemda.

Boligtvistnemndas avtale og vedtekter

Årsrapporter