Boligprodusentene

Innhold

Boligkonferansen 2021

Boligkonferansen 8. og 9. september 2021

Boligkonferansen i 2021 arrangeres for tolvte gang!

Konferansen er møteplassen for boligprodusenter, politikere, leverandører og alle som har interesse for boligbygging i Norge. Boligkonferansen setter dagsorden for debatt om boligpolitikk, rammebetingelser og boligmarkedet. Konferansen går over 2 dager. Se konferansesiden for mer informasjon.

Onsdag 8. september er viet boligforsyningen. Utfordringene er dyre og for få nye boliger i by og finansieringsproblemer i distriktene:

  • hvorfor blir det ikke bygget flere boliger der folk vil bo?
  • hvilke løsninger finnes for å opprettholde bosetting i distriktene?
  • er knutepunktfilosofien nå utdatert og parkeres av el-bil og hjemmekontor?

Du vil møte politikere, boligutviklere, økonomer m.fl. som vil sette agendaen og diskutere utfordringer og løsninger i forhold til boligbygging i distrikt og by. Nærmere informasjon om program og foredragsholdere kommer.

På kvelden vil det bli en hyggelig middag med underholdning, mingling og prisutdeling.

Torsdag 9. september vil det avholdes et fagseminar:

  • rikets tilstand
  • vi tar opp tråden fra i fjor om miljøkrav og klimaregnskap for bolig
  • behovet for produktdokumentasjon og ytelseserklæring