Bedriftstilpassede kurs

Vi har lang og bred erfaring med kurs, og skreddersyr bedriftstilpassede kurs etter ønske og behov. Du er hjertlig velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hva vi kan hjelpe din bedrift med. 

Veiledende priser:

Dagskurs for våre medlemsbedrifter: 30 000,- + reisekostnader. 

Dagskurs for øvrige bedrifter: 50 000,- + reisekostnader. 

 

Sekretariatsleder i Boligtvistnemnda, Tommy Helgerud

Tommy Helgerud holder kurs i Bustadoppføringslova. Hovedtema er:

 • Lovens formelle krav til varsling om endringer, overtakelse og sluttoppgjør, samt hvordan man kan håndtere utfordringer som knytter seg til prissvingninger, tilvalg, bruk av underleverandør, manglende byggherreleveranser, reklamasjoner, m.m.
 • Gjennomgang av standardkontraker
 • Eksempler fra tidligere saker som har vært behandlet av Boligtvistnemnda. Dette for å belyse forståelsen av loven, samt fremheve viktigheten og hvordan man benytter Byggblankttene

Kontaktinformasjon:

Tlf.: +47 952 79 009

Teknisksjef i Boligprodusentenes Forening, Lars Myhre

Lars Myhre holder hovedsakelig kurs innenfor TEK-17, herunder følgende tema:

 • Generelt TEK17 med gjennomgang av de viktigste kravene innenfor hvert kapittel
 • Fordypingskurs i endringer i TEK-17
 • Skreddersydde kurs med vekt på utvalgte kapitler i TEK17. For eks.:
  • Tilgjengelighet og universell utforming (kapittel 8 og 12)
  • Inneklima (kapittel 13) og/eller klimagassberegninger (kapittel 17)

Kontaktinformasjon:

Tlf.: +47 911 43 169

 

Fagsjef i Boligprodusentenes Forening, Marita Grande

Marita Grande holder hovedsakelig kurs innenfor plan- og bygningsloven med forskrifter. Hovedtema er.

 • Alt innenfor byggesaksprosessen, utarbeider og gjennomfører praktisk orienterte kurs tilpasset brukerens behov
 • Tolkning av arealplaner
 • Krav til søknadsdokumentasjon
 • Begrunnelse for dispensasjon
 • Begrunnelse for søknad om unntak fra tekniske krav for tiltak på eksisterende bygninger
 • SAK10
 • TEK17; her spesielt i forhold til felles bestemmelser, grad av utnytting, beregnings- og måleregler, krav til tilgjengelighet og UU i uteområder og planløsning m.m.
 • Branntrygg

Kontaktinformasjon:

Tlf.: +47 926 37 328

Kvalitetssjef i Boligprodusentenes Forening, Morten Meyer

Morten Meyer holder kurs innen følgende områder, Boligprodusentenes Styringssystem, forbedringsarbeid samt kvalitetssikring og revisjonsteknikk, diverse regelverksrelaterte tema. Aktuelle tema er:

 • FDV-dokumentasjon og ny NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilhørende uteområder (FDVU-dokumentasjon), TEK kapittel 4
 • Innarbeiding av krav etter Åpenhetsloven
 • Boligprodusentenes Styringssystem med bransjefortolkninger av de sentrale regelverkene for boligprodusenter (HMS, internkontroll, byggherreforskriften, forskrifter til plan- og bygningsloven mm)
 • Generelle tema innen kvalitetsstyring og forbedringsarbeid
 • Uavhengig kontroll etter plan- og bygningsloven

Kontaktinformasjon:

+47 917 55 158