Styret i Boligprodusentenes Forening

Styret i Boligprodusentene blir valgt på foreningens generalforsamling, og sitter for ett år av gangen. Følgende ble valgt 11. mai 2023 for perioden 2023-2024:

Styreleder

Benth A. Eik

OBOS Block Watne AS

Nestleder

Anita Nysæther Kristiansen

Backer Bolig AS

Styremedlem

Hilde Vatne 

JM Norge 

Styremedlem

Sverre Molvik

Selvaag Bolig ASA

Styremedlem

Karl Arne Jespersen Mestergruppen AS

Styremedlem

Torstein Fjogstad

Fjogstad Hus AS

Styremedlem for Hytteprodusenter

Audun Skattebo Tinde Gruppen 

 

 

 

 

 

 

Varamedlem

Mari Skjærstad

Boligpartner AS

Varamedlem

Pål By

Idehus Gruppen

Varamedlem

Thor-Inge Thrana

  Hellvik Gruppen AS  

Varamedlem Morthen Bakke Bakkegruppen AS