Boligprodusentene

Innhold

Styret i Boligprodusentenes Forening

Styret i Boligprodusentene blir valgt på vår generalforsamling og sitter for ett år av gangen. Følgende ble valgt 5. mai 2020 for perioden 2020-2021:

Styreleder

Dag Runar Båtvik

Norgeshus AS

Nestleder

Benth A. Eik

Block Watne AS

Styremedlem

Anita Nysæther Kristiansen

Backer Bolig AS

Styremedlem

Rolf Thorsen

Selvaag Bolig ASA

Styremedlem

Roar Munkhaugen

Heimdal Bolig AS

Styremedlem

Torstein Fjogstad

Fjogstad Hus AS

 

 

 

 

 

 

Varamedlem

Martin Asp

JM Norge AS

Varamedlem

Mari Skjærstad

Boligpartner AS

Varamedlem

Oddvar Haugen

Nordbolig AS / BEIAS Gruppen AS

Varamedlem

Karl Arne Jespersen

Mestergruppen Bolig AS

Varamedlem

Lars Erik Vinje

Vestlandshus