Styret i Boligprodusentenes Forening

Styret i Boligprodusentene blir valgt på vår generalforsamling og sitter for ett år av gangen. Følgende ble valgt 5. mai 2021 for perioden 2021-2022:

Styreleder

Dag Runar Båtvik

Norgeshus AS

Nestleder

Benth A. Eik

Block Watne AS

Styremedlem

Anita Nysæther Kristiansen

Backer Bolig AS

Styremedlem

Sverre Molvik

Selvaag Bolig ASA

Styremedlem

Pål Magnus Aglen

Nordr Norge AS

Styremedlem

Torstein Fjogstad

Fjogstad Hus AS

Styremedlem for Hytteprodusenter

Anders Endre Nybø

FH-Gruppen AS

 

 

 

 

 

 

Varamedlem

Mari Skjærstad

Boligpartner AS

Varamedlem

Oddvar Haugen

Nordbolig AS / BEIAS Gruppen AS

Varamedlem

Karl Arne Jespersen

Mestergruppen Byggevare AS  

Varamedlem Morthen Bakke Bakkegruppen AS