Styret i Boligprodusentenes Forening

Styret i Boligprodusentene blir valgt på vår generalforsamling og sitter for ett år av gangen. Følgende ble valgt 11. mai 2022 for perioden 2022-2023:

Styreleder

Benth A. Eik

OBOS Block Watne AS

Nestleder

Pål Magnus Aglen

Nordr Norge AS

Styremedlem

Anita Nysæther Kristiansen

Backer Bolig AS

Styremedlem

Sverre Molvik

Selvaag Bolig ASA

Styremedlem

Karl Arne Jespersen Mestergruppen AS

Styremedlem

Torstein Fjogstad

Fjogstad Hus AS

Styremedlem for Hytteprodusenter

Anders Endre Nybø

FH-Gruppen AS

 

 

 

 

 

 

Varamedlem

Mari Skjærstad

Boligpartner AS

Varamedlem

Hilde Vatne

JM Norge AS

Varamedlem

Thor-Inge Thrana

  Hellvik Gruppen AS  

Varamedlem Morthen Bakke Bakkegruppen AS