Boliger til flyktninger

Tidligere ble det bosatt rundt 5 000 flyktninger hvert år i Norge. Så sent som i januar 2022, rett før Russland gikk til krig mot Ukraina, planla Utlendingsdirektoratet for bosetting av 3 000 flyktninger i løpet av 2022 og samme for 2023. Krigen endret på dette. I løpet av 2022 ble 31 258 flyktninger bosatt i Norge, hvorav 27 058 var fordrevne fra Ukraina. For 2023 er norske kommuner bedt om å bosette 38 000 flyktninger.

Flyktningene har i stor grad blitt bosatt i ledige kommunale boliger eller fått bolig i det private leiemarkedet. Men kapasiteten begynner å bli sprengt, og det blir stadig mer krevende for kommunene å bosette nye flyktninger.

I mange kommuner er det derfor blitt aktuelt å bygge nye boliger for å bosette flyktningene. De nye boligene må ikke nødvendigvis bare tilbys flyktninger. Mange kommuner har behov for boliger tilpasset eldre, med trinnfrihet og livsløpsstandard. I mange kommuner er det også mangel på gode boliger i det ordinære leiemarkedet.

Kommunene kan selv være byggherre, eller de kan gjøre langsiktige avtaler med private utbyggere. Husbanken vil antagelig ha en viktig rolle i gjennomføringen av prosjektene, ved bla. å kunne tilby gunstige lån. Lave byggekostnader og rask byggetid vil uansett være sentralt. 

Husbanken

Husbanken har samlet informasjon og veiledning som er relevant for kommuner som skal skaffe boliger til flyktninger. 

Leverandører av prosjektboliger

Flere medlemmer i Boligprodusentene tilbyr standardiserte og kostnadseffektive prosjektboliger som kan oppføres raskt. Ofte basert på elementer produsert i fabrikk, og med total byggetid under seks måneder.

Nedenfor finner du en oversikt over leverandører som kan tilby slike kostnadseffektive boliger. Ta direkte kontakt med leverandørene for nærmere informasjon (trykk på logo under).