Boligprodusentene

Innhold

Om oss

Boligprodusentenes Forening er en interesseorganisasjonen for boligproduserende bedrifter i Norge. Foreningen har nærmere 800 medlemsbedrifter (kjeder, enkeltbedrifter i kjedene og enkeltstående bedrifter). Våre medlemmer står for over halvparten av boligbyggingen her i landet. Foreningens virksomhet er særlig rettet mot næringspolitiske spørsmål og utvikling innenfor boligbyggingen. Formålet er å bidra til kvalitetsmessig og lønnsom boligproduksjon. Vi er en del av Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Som en medlems- og behovsstyrt organisasjon skal Boligprodusentenes Forening være den ledende bransjeorganisasjonen for de kvalitetsbevisste produsenter av boliger og fritidsboliger i Norge. Boligprodusentenes Forening skal arbeide aktivt for å styrke kompetansen og ivareta lønnsomhet i bransjen. Ytelser fra foreningens medlemmer skal kjennetegnes av trygghet, kvalitet og bærekraft.

Våre mål

Premissleverandør

Vi skal være den ledende boligpolitiske bransjeforeningen ved å være premissleverandør for boligprodusentenes interesser overfor det offentlige og andre aktører.

Rammebetingelser

Vi skal oppnå forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser for forsyning av nye boliger, ved å framskaffe og formidle faktabasert kunnskap om bolig og boligpolitikk og være en respektert og troverdig samfunnsaktør.

Næringspolitisk

Vi skal sikre en lønnsom og seriøs næring, ved å synliggjøre konsekvenser av regelverksendringer få medlemmene til å etterleve Boligprodusentenes profesjonalitetserklæring fortolke og forklare regelverk yte medlemsservice og tilby spisskompetanse til medlemmer.

Ledende bransjeorganisasjon

Vi skal representere 2/3 av boligproduksjonen i Norge, ved å være en attraktiv møteplass og stadig rekruttere medlemmer innen bolig og fritidsbolig.

Administrasjonen høsten 2019

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt