Presserom

For kommentarer eller spørsmål, ta kontakt med Adm. direktør Lars Jacob Hiim

Pressemeldinger

  1. Flere positive signaler i boligmeldingen, men må følges opp med konkrete forslag og bevilgninger

    Boligmeldingen legges frem med et bakteppe hvor vi har rekordlav boligbygging i hele landet. Den norske boligmodellen hvor alle skal ha en mulighet til å kunne eie sin egen bolig er under sterkt press, påpeker administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening Lars Jacob Hiim. Det rammer alle som trenger boliger, og vil ha alvorlige konsekvenser for familier, arbeidsplasser og verdiskapning i flere år fremover.

Pressebilder av Adm. direktør i Boligprodusentenes Forening, Lars Jacob Hiim: