Presserom

For kommentarer eller spørsmål, ta kontakt med Adm. direktør Lars Jacob Hiim

Pressemeldinger

  1. Svak økning i salget, men aktiviteten fortsatt svært lav

    Det er positivt at vi ser en svak bedring i nyboligmarkedet, men samtidig er salg og igangsetting det nest laveste vi har målt for mai måned. Aktiviteten er bare halvparten av det nødvendige for å ha tilstrekkelig boligforsyning, sier adm. direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim. De siste tolv måneder er det igangsatt bygging av 13 916 boenhet, det beregnede boligbehovet er 29 384 boenheter.

  2. Regjeringen lukker øynene for boligmangelen

    I morgen behandler Stortinget boligmeldingen. Det er samtidig som vi har en boligkrise og nybyggingen er på et historisk bunnnivå. Det siste året er det igangsatt bygging av 13 872 boliger. Dette tilsvarer halvparten av det beregnede boligbehovet. Vi må trolig tilbake til krigsårene for å finne like lav byggeaktivitet.

Pressebilder av Adm. direktør i Boligprodusentenes Forening, Lars Jacob Hiim: