Høringsuttalelser

Vis filtrering

22 resultater

Type artikkel
Velg område
22 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Boligprodusentenes høringssvar - Forslag til ny modell for finansering av offentlig infrastruktur og endringer i statlige planretningslinjer

    Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått endringer i pbl med bl.an ny modell for finansiering av infrastruktur. . Departementet foreslo samtidig endring i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Høringsfristen var 1.11.2021, les Boligprodusentenes høringssvar.