Høringsuttalelser

Vis filtrering

24 resultater

Type artikkel
Velg område
24 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Boligprodusentenes høringssvar til forslag om endring av statlige planretningslinjer for klima og miljø

    Formålet med planretningslinjen er å tydeliggjøre hvilke forventninger som stilles til stat, fylkeskommuner og kommuner om vektlegging av klima og energi i planlegging etter plan- og bygningsloven og øvrig myndighetsutøvelse. Boligprodusentene finner dessverre ikke at forslaget til nye retningslinjer bidrar til tilstrekkelig tydeliggjøring, og at forslaget derfor ikke bidrar til større forutsigbarhet for aktørene. Snarere tvert imot. Vi ber departementet om å omarbeide forslaget og sende det ut på ny høring. Les vårt høringssvar.

  2. Boligprodusentenes høringssvar til forslag om nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

    En nøkkelfaktor er et tydelig regelverk som gir forutsigbarhet for alle aktører. Dessverre bidrar ikke forslaget til nødvendig tydeliggjøring og prioritering av hensyn, krav, vurderinger og utredninger for plan- og byggesaksprosessene, og hvordan kravene skal forstås. Boligprodusentene ber departementet om å omarbeide forslaget og sende det på en ny høring. Les vårt høringssvar.