Miljø- og kvalitetsforum, nr 2-2021

Dette er det andre møtet i høstens møteserie i Miljø- og kvalitetsforum, og møtet gjennomføres som Teams-møte. Se lenken for deltakelse i Teamsmøtet over.

Vi gjør oppmerksom å at det blir gjort opptak fra Teams-møtet, slik at også de som ikke kan delta i møtet kan få tilgang til informasjonen og diskusjoner på vår side "Grønt skifte".

Du kan delta på møtet via teams:

Bli med i Microsoft Teams-møte

Program:

1 Innledning
Boligprodusentene orienterer om

- Formålet med Miljø- og kvalitetsforum

- Ulike strategier for grønne valg – sertifisering eller ”Regne og prosjektere grønt”?

- Presentasjon av våre sider for "Grønt skifte"

2 Om klimagassregnskap og behov for tolkning av standard og veiledning
Hvordan kan standarder brukes og hva må tolkes for at vi skal få et felles grunnlag for de første klimagassberegningene.

Boligprodusentene ved Lars Myhre orienterer:

- NS 3720, Metode for klimagassberegninger for bygninger

- Veiledning til NS 3720:2018 — Metode for klimagassberegninger for bygninger

3 Hvor finner vi brukbare og tilgjengelige klimadata?
Samspill mellom mange er nødvendig for å gjøre klimadata tilgjengelig – hvem gjør hva?

Jøns Sjøgren fra Byggevareindustrien informerer.

4 Verktøy for klimagassregnskap
Hva er de første erfaringene fra de som allerede har forsøkt å lage klimagassregnskap?

- Foreløpige beregninger – hvilke foreløpig tall er det mulig å kalkulere

- Hvor store deler av materiallisten har vi klimadata for?

Vi hører nærmere om erfaringer fra:

- Lars-Fredrik Forberg fra Mestergruppen
- Sverre Kirkevold fra Obos Block Watne
- Thomas Bø fra Betongelementforeningen
- Systemhus orienterer om ny klimagassberegning av sin boligmodell "Oslo"  

Diskusjon om pilotering og referansebygg, og om veien videre.