Miljø- og kvalitetsforum, nr. 4-2021

Vi fortsetter med mer stoff om klimagassregnskap. Vi regner med å tilby: - flere case med klimagassregnskap for småhus - vi håper å presentere de første casene for boligblokker - NOBB orienterer om enklere tilgang til klimadata via nytt API som har vært ute til test - vi hører nærmere status om arbeidet med veilederen for klimagassregnskap etter forslag til endringer i teknisk forskrift

Arbeidet med tilrettelegging for klimagassregnskap skjer med korte frister, så alt er ikke bekreftet, men dette blir et nytt spennende møte, forhåpentligvis til inspirasjon for de som ikke har kommet i gang. Start med å skaffe deg standarden NS 3720:2018 Metode for klimagassberegninger for bygninger.

Tid:               Fredag 3. desember kl . 09.00 - 11.00

Sted:             Teams, se lenke under

Bli med fra datamaskin eller mobilapp:  Klikk her for å delta i Teams-møtet

Bli med ved hjelp av en videokonferanseenhet: teams@nho.onpexip.com
Videokonferanse-ID: 129 092 277 4

Eller ring inn (bare lyd): +47 21 40 21 59,,94865397#   Norway, Oslo
Telefonkonferanse-ID: 948 653 97#