Seminar om fellesløsninger for byggenæringen om innarbeiding av åpenhetsloven

  • 8. des 2022Kl. 09.00–11.00
  • Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 i Oslo, møterom Sinnataggen. Du kan også følge seminaret digitalt.
  • Gratis deltagelse
  • Påmeldingsfrist 07.12.22

I samarbeid med EBA inviterer BNL til kombinert seminar/webinar om fellesløsninger for byggenæringen om innarbeiding av åpenhetsloven. Hovedtemaet er status fra arbeidsgruppens kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger med innlegg fra blant andre Veidekke, Backe og Ahlsell.

Deltagelse krever påmelding. Kryss av i påmeldingsskjemaet om du ønsker å delta fysisk eller digitalt. Samtlige påmeldte vil motta en e-post med lenke til streaming dagen før seminaret/webinaret.

Deltakelse er åpent kun for EBAs og BNLs medlemsbedrifter og er gratis. Vi oppfordrer alle til å melde seg på så snart som mulig og innen påmeldingsfristen 7. desember 2022.

Program:

09.00-09.05: Velkommen v/ adm. dir. i EBA Heikki Eidsvoll Holmås

09.05-09.15: EBA og BNLs arbeid med åpenhetsloven, Øystein Seljeflot/Morten Meyer

09.15-09.45: Status fra arbeidsgruppen – kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger, Ole Jakob Nes (Veidekke) og Tom Ivar Myhre (Backe)

09.45-10.00: Rørentreprenørene Norge

10.00-10.15: Pause

10.15-10.45: Status i Ahlsells arbeid med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger, Hilde Halvorsen og Elisa Gasperini (Ahlsell)

10.45-11.00: Panelsamtale om videre arbeid og rapportering iht. åpenhetsloven. Hovedtemaet er status fra arbeidsgruppens kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger med innlegg fra blant andre Veidekke, Backe og Ahlsell.

Ved spørsmål til seminaret kan du ta kontakt med fagsjef i Boligprodusentene, Morten Meyer