NS3456:2022 FDVU for bygninger og tilhørende uteområder

  • 5. okt 2022Kl. 10.00–16.00
  • Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo . Møterom: Labyrinten
  • 3950,- for første deltaker fra medlemsbedrift 3000,- for øvrige deltakere fra medlemsbedrift og for kommunale representanter 4.950,- for andre deltakere 1.950,- Offentlige ansatte
  • Påmeldingsfrist 04.10.2022

Formålet med kurset er å sette deltakerne i stand til å ta i bruk NS 3456:2022 som grunnlag for dokumentasjon til forbruker.

Standarden definerer et nytt og utvidet omfang av informasjon som forventes levert ved overtakelse av ny bolig eller fritidsbolig. Standarden er kortfattet, men har et omfattende system av tillegg som eksemplifiserer bruk av standarden. Under kurset vil standarden med tilleggene bli gjennomgått, både for småhus og større leilighetsbygg. For typisk blokkbebyggelse foreligger det for første gang en omfattende spesifikasjon av krav til de tekniske anleggene, som også vil bli gjennomgått under kurset. Det vil bli presentert eksempler på digitale verktøy for håndtering av FDVU-dokumentasjon.

Kurset er tilrettelagt for bolig- og hytteprodusenter som overleverer ny bolig eller fritidsbolig til forbruker.

Kvalitetsjef i Boligprodusentenes forening, Morten Meyer, har deltatt i utvikling av standarden og ledet arbeidsgruppen som har utviklet spesifikasjonene for boliger. Morten er dagens kursholder. Ved spørsmål om kurset, ta kontakt med Morten Meyer.