• 23. mar 2023Kl. 09.30–15.30
 • NHO - Næringslivets Hus. Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Møterom: Labyrinten
 • Medlem: 3950,- Ikke-medlem: 4950,- Offentlige ansatte: 1950,-
 • Påmeldingsfrist 21.03.2023

Bli med på kurs i Bustadoppføringslova 23. mars, med sekretariatsleder i Boligtvistnemnda, Tommy Helgerud.

I dag er all bygging av nye boliger regulert av Bustadoppføringslova som stiller ufravikelige regler for kontraktsforholdet mellom forbrukeren og entreprenøren. Kurset i Bustadoppføringslova er basert på sekretariatsleder i Boligtvistnemnda, Tommy Helgerud, sine erfaringer om klagetyper,  og ulike typer byggefeil i norske boliger.

Dette høyst relevante kurset blir en praktisk og matnyttig gjennomgang av de sentrale bestemmelsene i Bustadoppføringslova. I løpet av kurset blir det vist eksempler fra saker som har vært behandlet i Boligtvistnemda, og som ofte er gjenstand for tvist mellom entreprenør og forbruker, slik som:

 • Når foreligger det en mangel ved boligen
 • Endringer
 • Retting og prisavslag
 • Dagmulkt som følge av forsinkelse
 • Tvister om betalingsoppgjør
 • Overtagelse ved innflytting
 • Avbestilling med erstatningsansvar
 • Bestemmelser om indeksregulering

Du får en lærerik dag hvor vi også ser på de siste endringene av standardkontrakter

Program:

Kl. 09.30 - 11.30: Gjennomgang av siste endringer i standardkontrakter, herunder forslag til ny standardavtale om kjøp av biloppstillingsplass i parkeringsanlegg under oppføring.

Kl. 11:30-12:15: Lunsj                         

Kl.12:15 - 15:30:  Gjennomgang av de sentrale bestemmelsene i Bustadoppføringslova og erfaringer fra saker i Boligtvistnemnda.

Ved spørsmål om kurset, kontakt Christine Willums