• 6. feb 2024Kl. 10.00–16.00
 • NHO - Næringslivets Hus. Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Møterom: Trianglet
 • Medlem: 3950,- Ikke-medlem: 4950,- Offentlige ansatte: 1950,-
 • Påmeldingsfrist 02.02.2024

Bli med på kurs i Bustadoppføringslova 6. februar, med sekretariatsleder i Boligtvistnemnda, Tommy Helgerud.

All bygging av nye boliger regulert av Bustadoppføringslova som stiller ufravikelige regler for kontraktsforholdet mellom forbrukeren og entreprenøren. Kurset i Bustadoppføringslova er basert på sekretariatsleder i Boligtvistnemnda, Tommy Helgerud, sine erfaringer om klagetyper og ulike typer byggefeil i norske boliger.

Kurset er en praktisk og matnyttig gjennomgang av de sentrale bestemmelsene i Bustadoppføringslova. Det vil bli  vist eksempler fra saker som har vært behandlet i Boligtvistnemnda, og som ofte er gjenstand for tvist mellom entreprenør og forbruker, slik som:

 • Når foreligger det en mangel ved boligen
 • Endringer
 • Retting og prisavslag
 • Dagmulkt som følge av forsinkelse
 • Tvister om betalingsoppgjør
 • Overtagelse ved innflytting
 • Avbestilling med erstatningsansvar
 • Bestemmelser om indeksregulering

Du får en lærerik dag hvor vi også ser på de siste endringene av standardkontrakter

Program:

Kl. 10.00 - 12.00: Gjennomgang av siste endringer i standardkontrakter, herunder forslag til ny standardavtale om kjøp av biloppstillingsplass i parkeringsanlegg under oppføring.

Kl. 12:00-12:45: Lunsj                         

Kl.12:45 - 16:00:  Gjennomgang av de sentrale bestemmelsene i Bustadoppføringslova og erfaringer fra saker i Boligtvistnemnda.