Medlemsmøte - Høring statlige planretningslinjer

  • 29. mai 2024Kl. 09.00–10.30
  • Teams

Boligprodusentene inviterer medlemmene til et høringsmøte på teams om forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet og planretningslinje for klima og miljø. Høringsfristen for planretningslinjene er 12.6.2024.

Boligprodusentene vil gi en kort presentasjon og ber om innspill fra våre medlemmer til høringen av planretningslinjene.

Teams-lenke til møte: Delta i møtet nå

Dere finner forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet her
Gjeldene statlige planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, også kalt knutepunktstrategien, finner dere her

Dere finner forslag til nye statlige planretningslinjer for klima og miljø her
Gjeldende statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning finner dere her