Pressekonferanse - Boligstatistikk for august 2024

Tirsdag 17. september kl. 10:00 legger Boligprodusentenes Forening frem boligstatistikk t.o.m. august 2024, med presentasjon av tall for salg og igangsetting av nye boliger.

Tid: Torsdag 14. september kl. 10:00
Sted: Næringslivets hus, Middelthungate 27, Majorstuen Oslo
Møterom: Livshjulet

Du kan følge pressekonferansen via Teams: Klikk her for å bli med i møtet

På pressekonferansen vil også Prognosesenterets  Adm. direktør Bjørn Birkeland være til stede.

Kontaktperson ved spørsmål:
Adm. direktør Lars Jacob Hiim, Boligprodusentenes Forening
Mobil +47 464 18 282 -