Boligprodusentene

Innhold

10 på topp i boligbygging i 2019

OBOS beholder plassen som landets største boligbygger i 2019, med 1 436 igangsatte boliger, viser tall fra Boligprodusentenes Forening. Dette inkluderer tall fra deres heleide datterselskap Block Watne.