AOF Vestlandet tilbyr gratis fagbrevkurs (nettbasert) for byggenæringen

Publisert

Bransjeprogrammene er opprettet for å øke deltakelse i kompetanse innenfor utvalgte bransjer. Det er et tredjeparts samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Målet er å kunne tilby kurs og utdanning innen temaer som arbeidslivet har behov for. Tilbudet i bransjeprogrammet er gratis og kan tas ved siden av jobb.

AOF Vestlandet Agder har fått midler fra bransjeprogrammet til å starte en rekke forskjellige GRATIS nettbaserte fagbrevkurs innen industri og byggenæringen. Les mer om bransjeprogram her Utdanning/bransjeprogram

Klikk på ønsket kurs her, og du vil da få opp kursinformasjon og muligheter for påmelding. Kursavgiften er finansiert med offentlige midler og er  gratis. Kursoppstart blir september 2023, og det er max 20 plasser pr. kurs, så her bør du være rask.

 

Disse kurs er gratis for dem som jobber innen Industri/byggenæringen:

 1. VG3 Malerfaget
 2. VG3 betongfaget
 3. VG3 Tak- og membrantekkerfaget
 4. VG3 Industrirørleggerfaget
 5. VG3 Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
 6. VG3 Platearbeiderfaget
 7. VG3 Isolatørfaget
 8. VG3 Industrimalerfaget
 9. VG3 Sveisefaget
 10. VG3 Produksjonsteknikkfaget
 11. VG3 Stillasbyggerfaget
 12. VG3 Yrkessjåførfaget
 13. VG3 Logistikkfaget
 14. VG3 Boreoperatørfaget
 15. VG3 CNC Maskineringsfaget
 16. VG3 Industriell overflatebehandling
 17. VG3 Industrimekanikerfaget

På kursene legges det opp til digital undervisning med lærer på Teams, en fast kursdag i uken, fra kl. 17:00 - 21:00. Det betyr at du ikke møter til fysisk klasseromsundervisning, men logger deg på digitalt og følger undervisningen på nett. Det vil bli gjort opptak av undervisningen slik at man kan se opptak i etterkant dersom, man er forhindret fra å møte til enkelte undervisningsøkter.

Yrkesnorsk for byggenæringen – Stedbasert Kristiansand - Gratis

Jobber du i byggenæringen og har et behov og ønske om å heve din kompetanse i yrkesnorsk? Da bør du melde deg på dette kurset!

Yrkesnorsk for byggenæringen