BNLs innspill til boligmeldingen

Publisert

BNL oversendte nylig sitt innspill til regjeringens arbeid med boligmeldingen. I innspillet er BNL særlig opptatt av at rammebetingelsene for den markedsbaserte boligforsyningen må forbedres hvis eierlinjen i norsk politikk skal kunne videreføres slik at nye generasjoner skal kunne kjøpe sin bolig uten hjelp fra familie, det offentlige eller kjøp sammen med andre.