Boligprodusentene

Innhold

Boligkonferansen 2021 - Hvordan få til nok boligbygging i Norge?

Nyhet, Boligkonferansen, Boligpolitikk

Publisert

Boligkonferansen arrangeres for tolvte gang på Meet Ullevaal onsdag 8. og torsdag 9. september.

Konferansen er møteplassen for boligprodusenter, politikere, leverandører og alle som har interesse for boligbygging i Norge. Boligkonferansen setter dagsorden for debatt om boligpolitikk, rammebetingelser og boligmarkedet. 

Onsdag 8. september er viet boligforsyningen. Utfordringene er dyre og for få nye boliger i by og finansieringsproblemer i distriktene:

  • hvorfor blir det ikke bygget flere boliger der folk vil bo?
  • hvilke løsninger finnes for å opprettholde bosetting i distriktene?
  • er knutepunktfilosofien nå utdatert og parkeres av el-bil og hjemmekontor?

Du vil møte politikere, boligutviklere, økonomer m.fl. som vil sette agendaen og diskutere utfordringer og løsninger i forhold til boligbygging i distrikt og by. Nærmere informasjon om program og foredragsholdere kommer.

På kvelden vil det bli en hyggelig middag med underholdning, mingling og prisutdeling.

Torsdag 9. september vil det avholdes et fagseminar:

  • rikets tilstand
  • vi tar opp tråden fra i fjor om miljøkrav og klimaregnskap for bolig
  • behovet for produktdokumentasjon og ytelseserklæring

Meld deg på konferansen her