Boligkonferansen 2022 – Hvor skal vi bygge for folk flest?

Boligkonferansen arrangeres for trettende gang på Meet Ullevaal tirsdag 10. mai og onsdag 11 mai.

Boligkonferansen er møteplassen for boligprodusenter, politikere, leverandører og alle som har interesse for boligbygging i Norge. Boligkonferansen setter dagsorden for debatt om boligpolitikk, rammebetingelser og boligmarkedet. 

Sett av tiden nå og meld deg på konferansen her

Tirsdag 10. mai er konferansedagen og vi ser på boligforsyningen – Skal vi virkelig ikke bygge boliger for folk flest i Norge? Du vil møte politikere, boligutviklere, økonomer m.fl. som vil sette agendaen og diskutere utfordringer og løsninger for boligbygging i storby, by og distrikt.  

På kvelden 10. mai blir det en hyggelig middag med underholdning, mingling og prisutdeling.

Onsdag 11. mai starter med generalforsmaling for Boligprodusentene og deretter avholdes det et fagseminar som alle kan melde seg på. Generalforsamlingen for Boligprodusentene starter kl. 9.00 og fagseminar begynner kl 9.40.

Teamer på fagseminaret vil være

  • Riktets tilstand - status på saker som Boligprodusentene arbeider med
  • Miljøkrav og klimaregnskap for bolig

Nærmere informasjon om program og foredragsholdere kommer. Se bilder fra Boligkonferansen 2021 her.