Boligkonferansen 2023 - Hvordan få fart på boligbyggingen?

Publisert

Onsdag 10. mai samler vi bransjen og setter rammebetingelser, boligmarked og boligpolitikk på dagsorden. I år ser vi på hvilke konsekvenser boligbygging, eller mangel på boligbygging, har i by og distrikt, og hva vi kan gjøre for å bedre utviklingen.

Det siste året har vært preget av flere negative faktorer; økte byggekostnader, høyere rente, stigende inflasjon, redusert kjøpekraft, energipriser, krig i Ukraina og ettervirkninger av koronapandemien. I tillegg har komplekse og tidkrevende plan- og byggesaksprosesser i kommunene ført til økte byggekostnader og forsinkelser i mange prosjekter.

I en tid som denne trenger vi forutsigbarhet, gode rammebetingelser og et godt samarbeid mellom bedrifter og myndigheter for å sikre kommende generasjoner et godt hjem å vokse opp i, og for å beholde verdifull kompetanse og arbeidsplasser i Norges største fastlands- og distriktsnæring. I år ser vi derfor på hvilke konsekvenser boligbygging, eller mangel på boligbygging, har i by og distrikt, og hva vi kan gjøre for å bedre utviklingen. Tema for årets Boligkonferanse er; Hvordan få fart på boligbyggingen?

Du kan se frem til å høre foredrag av blant annet Forskningssjef i Housing Lab Oslo Meet, Erling Røed Larsen, Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, Statssekretær i Kommunal - og distriktsdepartementet, Kjersti Bjørnstad og Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

Meld deg på og bli med på årets store happening!

På kvelden 10. mai etter Boligkonferansen blir det i tradisjonstro festmiddag og prisutdeling. I år kommer selveste Kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik, for å dele ut prisene Årets leilighetsprosjekt, Årets småhusprosjekt og Årets hytteprosjekt. Her kan du sende inn kandidater til Årets Boligprosjekt. 

Torsdag 11. mai starter vi med Boligprodusentenes Forening sin generalforsamling, før vi fortsetter med føgmøte fra kl. 10-14.

Her kan du se foreløpig program og finne mer informasjon om Boligkonferansen. 

 

 

 

 Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt