Boligprodusentenes merknader til Forslag ny norm for vegetasjon og vannhåndtering (blå grønn faktor)

Publisert

Les hele høringssvaret her

Forslaget bygger på normen som Oslo kommune innførte i 2019, men justerer normtallene og tiltakene, og utvider omfanget til å omfatte flere arealformål enn bare boliger. Normen skal inngå i planbestemmelser i alle nye arealplaner og skal dokumenteres i alle byggesaker. Der normen ikke inngår i bestemmelser, virker normen retningsgivende.

Les hele høringssvaret her