Boligsalget flater ut i februar

Publisert

- Salget av nye boliger i februar var på samme nivå som februar i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Vi ser nå en utflatning etter at boligsalget har sunket i 10 måneder på rad, fortsetter han.

- På grunn av dårlig salg i januar, ligger boligsalget hittil i år for 17% bak fjoråret, sier Jæger. Salg av eneboliger ligger 7 % foran fjoråret, mens salget av småhus og leiligheter ligger hhv. 28 % og 22 % bak fjorårets 2 første måneder.  De siste 12 månedene er det solgt 27 013 boliger.

Igangsettingen i årets 2 første måneder ligger 8 % bak fjoråret. Det er en økning av salget av leiligheter på 14 %, mens eneboliger og småhus ligger hhv 16 % og 34 % under. - De siste 12 månedene er det igangsatt 30 430 boliger, sier Jæger.

Boliglånsforskriften

- Finanstilsynet har nettopp foreslått videreføring og ytterligere innstramminger i boliglånsforskriften, sier Jæger. - Våre tall viser at innføringen av boliglånsforskriften i 2017 har ført til at det nå både selges og bygges langt færre boliger enn boligbehovet. På sikt vil sviktende nyboligsalg gi boligmangel og prisvekst, fortsetter han. - Innstramming og videreføring av forskriften, som Finanstilsynet foreslår, vil også gi alvorlige konsekvenser for boligbyggingen og sysselsettingen i byggenæringen i Norge, avslutter Jæger.

Boligprodusentene mener:

  • Boliglånsforskriften må ikke videreføres
  • Bankene må kunne drive bankhåndverk uten at staten setter føringer
  • Dersom boliglånsforskriften allikevel videreføres, må nye boliger få høyere utmåling, da nye boliger ikke har samme vedlikeholdsbehov som brukte boliger.

Last ned presentasjon

Last ned pressemelding

 

For ytterligere informasjon kontakt: 
Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no