Boligprodusentene

Innhold

Byggkvalitetutvalgets rapport

Nyhet, Nyhet, Pressemeldinger

Publisert

Utvalget innstiller på å avvikle ansvarsrettssystemet og sentral godkjenning

Byggkvalitetutvalgetsleder peker på anbefalinger om forenkling ved at ansvarssystemet oppheves og at byggherren blir ansvarlig og tilbyr forsikringsordning etter dansk mønster. De foreslår samtidig at sentral godkjenning legges ned og avløses av bransjevise ordninger.