Endring i energireglene for laftehytter

Publisert

Fra nyttår endres kravene for laftede bygninger slik at omfordeling i disse bygningene kan utføres etter tilsvarende metode som for boligbygninger. Endringen åpner opp for større fleksibilitet med mulighet for individuell tilpasning for laftede bygninger.

Da de nye energireglene kom i 2016, var kravene i § 14-5 fjerde ledd så strenge at enkelte produsenter av laftehytter ikke klarte å oppfylle de nye energikravene. 

Boligprodusentene har arbeidet for å endre reglene og Direktoratet for byggkvalitet har hatt på høring et forslag i høst. Det er resultatet av denne høringen som er bakgrunnen for forskriftsendringen som trer i kraft ved nyttår.

- Vi er tilfreds med resultatet, sier Per Jæger administrerende direktør i Boligprodusentene i en kommentar. - Denne endringen i energireglene betyr mye for de av våre medlemmer som produserer laftehytter.

Les mer på Dibks sider