Endringer kommer i standard for tilstandsvurdering

Arbeidet med å revidere NS 3600 er ikke avsluttet, men det er kommet såpass langt at du nå kan lese en løypemelding fra Standard Norge om de endringene som så langt synes å bli en realitet i den nye standarden.

NS 3600 om tilstandsvurdering av boliger er et viktig dokument for både kjøper og selger av brukt bolig. Denne standarden gir regler for hvordan ulike bygningsdeler skal klassifiseres avhengig av tilstanden. Med en godkjent tilstandsrapport vil selger ha en bedre posisjon overfor eventuelle senere krav knyttet til boligens mangler. Den nye standarden har forbedret kriteriene for vurdering av tilstandsgrad og bygger også på oppdatert kunnskap. 

Les mer om de annonserte endringene på sidene til Standard Norge.