Følg pressekonferansen 15. august kl. 10 på stream

Publisert

Du kan følge Boligprodusentenes Forenings pressekonferanse fra Arendalsuka på stream her. Boligprodusentene vil presentere boligstatistikk for første halvår, andre kvartal og juni 2023, med presentasjon av tall for salg og igangsetting av nye boliger.

På Arendalsuka vil Boligprodusentene legge frem de siste tallene for salg og igangsetting av nye boliger. Adm. direktør i Prognosesentret Bjørn Birkeland, vil også være til stede. 

 

Etter pressekonferansen blir det debatt om Hva må gjøres for å få opp aktiviteten i nyboligmarkedet. I debatten stiller Benth Eik - styreleder i Boligprodusentene og adm. direktør i OBOS Block Watne AS,  Bjørn Birkeland - adm. direktør i Prognosesentret AS, Henning Lauridsen - adm. direktør i Eiendom Norge, Hilde Vatne - adm. direktør i JM Norge.

Debatten ledes av Nina Solli – adm. direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

 

Tid: Tirsdag 15- august kl. 10:00-10:45

Sted: Arendalsuka - Sparebanken Sør, møterom Salen.

Pressekonferansen og debatten blir også streamet - https://au23.no/companies/eiendom-norge/broadcasts/eiendom-norge-hvordan-er-utviklingen-i-nyboligsalget

 

Kontaktperson ved spørsmål:
Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim
Mob +47 464 18 282 / lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no