Foreløpig toppliste over landets største boligbyggere

OBOS beholder plassen som landets største boligbygger i 2023, med 726 igangsatte boenheter, viser tall fra Boligprodusentenes Forening. Dette inkluderer boliger fra OBOS Block Watne. På andre- og tredjeplass kom Mestergruppen sine kjeder Mesterhus og Systemhus.

Tabell 1: Oversikten over viser 9 av de 10 største boligprodusentene. Tallene viser antall igangsatte boliger i 2023. Det vil komme en aktør til på listen, det vil ikke berøre topp 3. Endelig topp 10 liste kommer i begynnelsen av februar.

I motsetning til mange andre land, domineres ikke det norske boligmarkedet av noen få store aktører. Det er mange boligprodusenter som konkurrerer om markedsandelene, og det framgår av tabellen at mange av aktører er på sammenliknbare nivå. I alt ble det igangsatt 13 963 boenheter i 2023 utenom fritidsboliger.

Pressemelding: Foreløpig toppliste over de største boligbyggerne

For ytterligere informasjon kontakt:  
Boligprodusentenes Forening   
v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim
Mob +47 464 18 282, lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no