Forslag til ny høyhusstrategi for Oslo kommune

Publisert

Les høringssvaret fra Boligprodusentenes Forening her

Det vises til høringsbrev og forslag fra Plan- og bygningsetaten (PBE) av 30.5.2022 om nye høyhusstrategi for Oslo kommune, med høringsfrist 30.8.2022.

Boligprodusentene støtter behovet for en ny høyhusstrategi til avløsning for en strategi som kom for rundt 20 år siden. Formålet må være å få en oppdatert høyhusstrategi som forener behovet for økt boligproduksjon med høyhus av god kvalitet og som er tilpasset omgivelsene. Boligprodusentene er enig i at god kollektivdekning, og klimavennlig byutvikling er grunnleggende premisser for en ny høyhusstrategi. Det faktum at Oslo har fjorden og marka som satte rammer for boligbyggingen, gjør det også nødvendig å se på potensialet ellers i byen, for å kunne gi byens innbyggere tiltrengt boligforsyning.

Her kan du lese hele høringssvaret fra Boligprodusentenes Forening