Fortsatt svakt nyboligmarked gjennom sommeren

Publisert

Solgte og igangsatte nye boliger i juli er henholdsvis 17 og 25 prosent lavere enn juli 2022. Det er ingen tegn til bedring i nyboligmarkedet, krisen bare forsterker seg. Nå trenger vi handling fra regjeringen for å sikre boligforsyningen og arbeidsplasser i hele landet, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim.

Gjennomsnittlig årlig boligbehov er 29 384 boenheter, etter syv måneder i 2023 er det igangsatt 6 528 boenheter. Svikten i boligforsyningen er alvorlig for de som trenger bolig nå. Nedbygging av kapasiteten i boligbyggingen kan føre til underforsyning i flere år fremover, sier Hiim.

Salg nye boliger

  • Salget av nye boliger i juli 2023 er 17 prosent under salget juli 2022.
  • Solgte nye boliger hittil i år er 7 560 boenheter, det er 38 prosent under samme periode i 2022. Salget pr boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 28 prosent under, småhus er 22 prosent under og leiligheter er 46 prosent under samme periode i 2022. Det er solgt 2 111 eneboliger, 1 673 småhus og 3 776 leiligheter i hittil i år.
  • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 14 829 boenheter, som er 36 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 4 008 boenheter, som er 28 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 254 boenheter, som er 21 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 7 568 boenheter, som er 44 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger

  • Igangsetting av nye boliger i juli 2023 er 25 prosent under juli 2022.
  • Igangsatte nye boliger hittil i år er 6 528 boenheter, det er 42 prosent under samme periode i 2022. Igangsettingen pr. boligtype hittil i år viser at eneboliger er 22 prosent under, småhus er 42 prosent under og leiligheter er 51 prosent under samme periode i 2022. Det er igangsatt 2 165 eneboliger, 1 252 småhus og 3 112 leiligheter hittil i år.
  • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 18 427 boenheter, som er 26 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 4 947 boenheter, som er 21 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3 386 boenheter, som er 27 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 10 093 boenheter, som er 28 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger

  • Solgte nye fritidsboliger hittil i år er 55 prosent under samme periode i 2022.
  • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 2 006 enheter, som er 54 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
  • Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 39 prosent under samme periode i 2022.
  • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 4 008 enheter, som er 27 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

For ytterligere informasjon kontakt:  

Boligprodusentenes Forening   

v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim

Mob +47 464 18 282, lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no

 

Nye boligtall for august 2023 vil bli presentert på pressekonferansen torsdag 14. september, kl. 10.

 

Last ned pressemeldingen for juli 2023