Høringssvar - Forslag til endringer i pbl om grunneierfinansiering av infrastruktur m.m.

Publisert

Les Boligprodusentenes Forenings høringssvar

Boligprodusentene viser til høringsnotat ifra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om forslag til endringer i plan- og bygningsloven (pbl) om grunneierfinansiering av infrastruktur, utbyggingsavtaler mv. Høringsfristen er 12.12.2023. Her følger Boligprodusentenes Forenings høringssvar.

Hensikten med forslaget er et mer forutsigbart finansieringssystem for infrastrukturtiltak for utbyggere, grunneiere og kommunene. Behovet for offentlig infrastruktur og kostnader blir synliggjort på et tidligere tidspunkt enn dagens system. Det overordnede målet med forslaget er å tilrettelegge for raskere boligforsyning. Boligprodusentene støtter dette, særlig med tanke på situasjonen næringen og boligforsyningen står i dag, og iallfall de neste par årene. De er stort behov for tiltak som sikrer forutsigbarhet og sørger for raskere boligbygging.

Les hele høringssvaret fra Boligprodusentenes Forening