Husbankfinansiering – Virkemidler og muligheter

I samarbeid med EBA og Norsk Eiendom ble det arrangert et webinar 5. mars om Husbankenes ulike finansieringsordninger. Adm. direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim påpekte at det er krevende tider for boligbransjen. Husbanken er tidligere blitt brukt som krisevirkemidler når det var krevende tider på slutten av 80-tallet eller under finanskrisen. Ordningene brukes nå aktivt, og det foreligger søknader om lån til boligkvalitet på kr 9,7 mrd (pr. 7. mars). Det er derfor svært viktig at Husbankenes ordninger har nok midler.

Ordningene som Husbanken tilbyr, gir muligheter som kan være med å tilrettelegge for økt boligbygging og en bærekraftig utvikling i boligmarkedet. I tillegg kan Husbankfinansiering stimulere til bygging av sykehjem, omsorgsboliger og seniorboliger.

Hvilke rammer og virkemidler må eiendomsbransjen kjenne til for å holde hjulene i gang? Hvilke virkemidler kan brukes for nybygging? Hvilke muligheter finnes for å utnytte eksisterende boligmasse og tilgjengelige boliger, og hva er kriteriene for låne- og tilskuddsordningene?  

Opptak og presentasjoner er tilgjengelig for medlemmer av Boligprodusentenes Forening
Logg inn for å få se opptak av webinaret med presentasjoner