Hyttebygging lønner seg for lokalsamfunnet

Publisert

Hyttelivet bidrar til aktivitet og skaper omsetning og arbeidsplasser i mange bygder og dalfører i distriktene. Hyttefolket er en del av lokalsamfunnet.

Fritidsboligen er et ekstra hjem og en deltidsbolig for mange. Hyttefolket bidrar til lokal verdiskaping gjennom nybygg, forbruk og dugnadsinnsats. De er ofte gode ambassadører for regionen og bidrar til positiv markedsføring av lokalområdet.

Fritidsboligen gir lokal verdiskaping
Undersøkelser viser at oppføring av nye fritidsbygg, og spesielt oppussing og påbygg av eksisterende hytter skaper omsetning og arbeid for lokale håndverkere, byggevareutsalg, hytteleverandører og deres underleverandører.

Menon Economics gjennomførte en analyse av deltidsinnbyggeren i Valdres i 2022. Av rapporten fremkommer det at for nye hytter tilfaller 60 prosent av omsetningen tilknyttet byggingsarbeidet lokalt næringsliv, mens det for anleggsarbeider er 80 prosent. Hyttebyggingen er derfor en viktig distriktsnæring som generer betydelig økonomisk aktivitet og arbeidsplasser.

Fritidsboligundersøkelse som er gjennomført av Norsk Turistutvikling i Midt-Gudbrandsdalen vinteren 2022 viser at eiere og brukere av fritidsboligene har et gjennomsnittlig årlig forbruk av varer og tjenester samt vedlikehold av fritidsboligen på ca. 143 000 kroner eks. mva. hos det lokale næringslivet (Innkjøp av håndverkstjenester, møbler, byggevarer osv. ). Med nær 8 800 fritidsboliger i Midt-Gudbrandsdalen betyr det at fritidsboligene genererer en omsetning på anslagsvis 1 260 millioner kroner i dalføret hvert år.

Hyttefolket er derfor en stor og viktig kundegruppe for lokalsamfunnet. Det handles inn mat, klær, fritidsutstyr og andre varer. Lokale kafeer, restauranter, frisører, snekker, elektriker, rørlegger, kiropraktorer, alpinsentre, museer, gallerier, badeanlegg, fornøyelsesparker osv. blir besøkt.

Verdiskapingen kommer lokalbefolkningen og lokalt næringsliv til gode. Hyttefolket er derfor en viktig bidragsyter for å opprettholde lokalbutikker, arbeidsplasser og andre tilbud i distriktene.

En del av lokalsamfunnet
Hyttefolk er "deltidsbefolkning" med betydelig interesse for sine hytteomgivelser og sin hyttekommune, og som ønsker å være en del av lokalsamfunnet. Mange fritidsboligeiere er en ressurs for lokalsamfunnene. I en undersøkelse som ble gjennomført av Norsk Turistutvikling for en destinasjon på Østlandet vinteren 2021 oppgir 44 prosent av fritidsboligeierne at de ønsker å delta på dugnader for stier, skiløyper osv. i nærområdet til fritidsboligen. 19 prosent ønsker å delta som frivillige ved arrangementer, og 46 prosent vil delta i «spleis» på konkrete tiltak i hytteregionen. 22 prosent vil delta med styreverv i lokale bedrifter.

Fremtidens utbygging
Fremtidig utbygging må ta hensyn til miljø og klima. I flere utviklingsprosjekter, bl.a. med støtte fra Miljødirektoratet, ønsker man å gjøre naturinngrepene så minimale som mulig og man ser på byggemetoder, materialbruk og avløps- og energiløsninger som er mer klimapositive. Næringen har her muligheter for å komme med løsninger som er viktige for miljøet og for markedet som etterspør mer bærekraftige løsninger.

Kommunene må legge gode planer for hvilke områder som kan bebygges og hvilke områder som skal forbli urørt.

Fritidsboligene vil også i fremtiden gi viktig og avgjørende omsetning for lokalt næringsliv, skape og opprettholde arbeidsplasser i distriktene, også med mer bærekraftige løsninger. Næringen ønsker dialog med lokalbefolkningen, næringsliv og politikerne for å sammen finne gode løsninger.

Kronikk av administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening, administrerende direktør Audun Skattebo i Tinde Hytter AS og konsernsjef Arve Noreng i Faun Gruppen AS.