Hytteprodusentene lanserer merkeordningen Trygt Hyttekjøp

Trygt Hyttekjøp for generasjoner. I Norge er hytta et bindeledd mellom generasjoner, sier Per Jæger i Hytteprodusentene. Den nye merkeordningen Trygt Hyttekjøp skal gjøre det lettere for hyttekjøperne å velge kvalitet som varer.

Hytta skal stå i generasjoner

Norge er en hyttenasjon. På fjell, fjord, skog og vidde står over 440 000 hytter – og hvert år kommer det til flere tusen nye. «Hytta» spiller en helt særegen rolle for nordmenn.

 • Hos oss i Norge er hytta mer enn ferie, fritid og et sted hvor vi unnslipper hverdagen. For mange er hytta et bånd som knytter oss til generasjoner før oss, og til de som kommer etter oss. Huset eller leiligheten kjøper vi ofte for å dekke behov i en livsfase, når vi kjøper «hytte» er perspektivet også kommende generasjoner, og hytta skal stå "for evig". Det er bakgrunnen for at Hytteprodusentene nå har utarbeidet en ny merkeordning for å sikre at hyttene nordmenn kjøper er bygd på skikkelig vis og får god kvalitet , sier Per Jæger i Hytteprodusentene. Hytteprodusentene er en del av Boligprodusentene.

Hyttekjøperne er opptatt av kvalitet

Mikal Stapnes kjedesjef for Hellvik Hus er glad for at den nye merkeordningen vil synliggjøre viktige sider ved levering av ny hytte.

 • Vi merker at hyttekjøperne er opptatt av kvalitet. De vil ha skikkelige hytter, oppført på en ordentlig måte. En merkeordning som sikrer at hytteprodusentene bygger i henhold til norsk regelverk, har seriøse ansettelsesforhold, jobber faglig og gir trygghet for kjøperne, sier Stapnes.

Han minner om at hyttekjøp for de fleste er en stor investering.

 • For mange er hyttekjøpet en investering på størrelse med boligkjøpet. Derfor er det viktig at vi har kontrakter som gir trygghet for kjøper, både underveis i byggeprosessen og ikke minst i etterkant, sier Stapnes.

Tydelig kvalitetsstandard

Hytteprodusentene som er godkjent i merkeordningen Trygt Hyttekjøp gir en rekke garantier til hyttekjøperne. En hytte merket med Trygt Hyttekjøp garanterer for at hytta er bygget i henhold til norsk regelverk.

 • du får tilbud om en standard bransjekontrakt ved kjøp av hytta
 • du som kjøper får garantier og forsikring etter bustadoppføringslova
 • utførelse av byggearbeidet skjer på faglig vis
 • det er ordnete arbeidsforhold på byggeplassen
 • du har rett til å bruke Boligtvistnemnda ved eventuelle tvister

Alle hytteprodusentene som er med i Trygt Hyttekjøp må levere egenerklæring til Hytteprodusentenes forening, og har en plikt til å gjennomføre årlig revisjon mot kvalitetskravene.

 • Formålet med Trygt Hyttekjøp er å skape en bransjestandard som er åpen for alle som driver seriøst, og som vil være med å drive en positiv utvikling i hyttemarkedet. Hytter og fritidsboliger blir stadig viktigere for den norske byggenæringen, og derfor er det også viktig at vi sammen tar ansvar for å fremme kvalitet og seriøsitet, sier Per Jæger som organiserer Hytteprodusentene.

Forenkling for forbrukerne

Audun Skattebo i Tinde Hytter mener merkeordningen vil bidra til å gjøre det enklere for kjøperne å finne fram i markedet.

 • Tydelige bransjestandarder bidrar til å forenkle. Når det bygges flere tusen hytter hvert år, er det åpenbart mange aktører i markedet og ikke alltid lett for forbrukerne å orientere seg. Trygt Hyttekjøp vil gjøre den jobben lettere, og det er bra for de som skal kjøpe og oss som hytteprodusenter , sier Skattebo.

Kvalitet og seriøsitet henger sammen

Per Jæger i Boligprodusentenes forening der Hytteprodusentene er med, mener en klar bransjestandard for hyttebygging fremhever at kvalitet og seriøsitet henger sammen.

 • Det er en «vekselvirkning» mellom seriøsitet på arbeidsplassen og kvalitet i arbeidet. Ryddige forhold, med skikkelige lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplassene bidrar til kvalitet i byggingen, og kvalitetskrav er med på å gjøre det nødvendig med ordentlige ansettelsesforhold og faglært arbeidskraft, sier Per Jæger i Hytteprodusentene.

Jæger peker særlig på innleie og HMS som viktige deler av Trygt Hyttekjøp .

 • Trygt Hyttekjøp er en sikkerhetsventil også mot å bli stilt til ansvar som kjøper for det som skjer på byggeplassen. Trygt Hyttekjøp sikrer at arbeidere, også innleide, jobber på lovlige vilkår, ikke bare når det kommer til lønn – men også HMS. Med stadig skjerpede krav fra myndighetene er dette et sentralt område i den nye merkeordningen Trygt Hyttekjøp, sier Jæger.

Trygghet for forbruker

Eskild Wedvik i Boligpartner sier at Trygt Hyttekjøp skal hjelpe forbruker til å skille mellom seriøse og useriøse aktører i bransjen.

 • Det skal være trygt for alle som ønsker å investere i fritidsbolig å gjøre dette uten å risikere dårlig kvalitet på prosess og produkt.  Det skal ligge mye bak dette «stempelet» og forbrukerne skal være garantert en prosess fra A til Å som er i henhold til gjeldende regler og forskrifter.
 • Boligpartner ser frem til å være med på å øke standarden på kvalitet i oppføring av nye fritidsboliger i Norge og håper dette tiltaket til Hytteprodusentene er et viktig skritt i riktig retning for bransjen, og ikke minst forbrukeren.

Enkle, men tydelige krav

Hytteprodusentene har jobbet over tid med å etablere merkeordningen. Per Jæger mener Trygt Hyttekjøp treffer balansen mellom å være åpen for alle seriøse aktører, og stille tydelige krav.

 

Vi ønsker at flest mulig hytteprodusenter skal bli med i denne ordningen. Samtidig er dette et kvalitetsmerke som krever årlig godkjenning. Kravene for å bli dekket er ikke kompliserte, men de er tydelige. Lover og regler skal følges, fagligheten skal være på plass, kunden skal ha ordentlige kontrakter, forsikring og garantier, og de ansatte skal ha lønn og vilkår slik regelverket krever. Når en rekke av landets fremste hytteprodusenter nå blir med i en felles merkeordning, håper vi dette bidrar til å skape trygghet for alle hyttekjøpere i årene som kommer, avslutter Jæger.

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509per.jaeger@boligprodusentene.no

 

Sjekk Trygt Hyttekjøps egen side for mer informasjon