Ingen tiltak mot boligkrisen i statsbudsjettet

Publisert

Dette budsjettet viser at regjeringen ikke tar inn over seg den alvorlige situasjonen bolignæringen står i. Boligbyggingen er nå på et nivå som er det laveste på 30 år, og regjeringen kommer ikke med tiltak for å sikre boligforsyningen nå og de kommende årene.

Boligprodusentenes Forening hadde forventet at regjeringen ville bruke Husbanken aktivt ved å forbedre ordningene og øke rammene, sier Lars Jacob Hiim, adm. direktør i Boligprodusentenes Forening. Regjeringen legger heller ikke opp til å bruke den ledige kapasitet i næringen til en storstilt satsing på energieffektivisering.

Det er et stort behov for målrettet boligbygging til flyktninger og eldre, men heller ikke her kommer regjeringen med tiltak.

Rammene til Husbanken videreføres på nivået fra revidert budsjett, og ingen endring i ordningene. Regjeringen har selv sagt at de øker bevilgningen til energieffektivisering med 216 millioner. Med ca. 2 millioner boliger i Norge, betyr dette dessverre ingen reell utrulling av energieffektivisering.

Både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner har siden lønnsoppgjøret i vår varslet behov for lempelser i permitteringsregelverket. Det er avgjørende for å beholde viktig fagkompetanse i byggenæringen. Regjeringen velger å overse dette, til tross for at antall oppsigelser øker for hver dag som går.

Boligprodusentene hadde håpt at statsbudsjettet skulle gjøre rentehevning i desember unødvendig, men det ser ikke ut til å være en prioritering for regjeringen. Flere rentehevinger vil forverre boligkrisen ytterligere, påpeker Hiim.

Vi håper nå at SV i budsjettbehandlingen i Stortinget sørger for avhjelpe situasjonen for bolig- og byggenæringen, sier Hiim.