Boligprodusentene

Innhold

Kompensasjonsordning til foretak for tapt omsetning

Nyhet, Korona

Publisert

Stortinget stiller seg bak regjeringens forslag om en kompensasjonsordning (kontantstøtte) for bedrifter som har tapt omsetning som følge av korona-viruset

Regjeringen har lansert en kompensasjonsordning for bedrifter som er stengt eller som har omsetningssvikt på grunn av smittevernstiltakene.

Bedrifter som har fått omsetningssvikt på grunn av koronaviruset kan søke om erstatning for å få dekket omsetningsuavhengige kostnader. Ordningen gjelder for mars, april og mai. Det søkes separat og utbetales for hver måned. 

Det vil komme en forskrift som beskriver ordningen nærmere. Myndighetene varsler at de håper å ha på plass den digitale søknadsportalen 17.april. Boligprodusentene vil følge opp kontantstøtteordningen og holde våre medlemmer informert. 

Utfyllende informasjon, samt spørsmål og svar om ordningen kan du lese på NHO sine sider, her