Boligprodusentene

Innhold

Kortsiktige tiltak for å oppretteholde boligbygging

Nyhet, Arbeidsliv, Boligpolitikk, Korona

Publisert

Boligprodusentenes Forening har i dag hatt møte med Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, statssekretær Heidi Nakken, foreningens styreleder Dag Runar Båtvik, nestleder Benth A. Eik og adm. direktør Per Jæger om tiltak for å opprettholde boligbyggingen og sikre sysselsettingen

Sentrale tema i møtet var:

  • behov for retningslinjer for bankenes fordeling av midler fra regjeringens garantiordninger
  • utfordringer med lokalt smittevern som hindrer håndverkere å reise mellom bolig og byggeplass
  • behov for forenklinger i byggesaksbehandlingen for å sikre oppstart av byggearbeid og overlevering til kunde
  • mobilisering av Husbanken med utvidelse av lånerammen og justering av kvalitetskravene
  • revurdering av boliglånsforskriften
  • planarbeid må videreføres ved nye fullmakter til kommunal administrasjon, alternativt må politisk møteaktivitet opprettholdes

Etter møtet har foreningen oversendt brev til statsråd Nikolai Astrup med nærmere forslag til tiltak for å opprettholde boligbyggingen.