KTI 2023

KTI bedrifter

KTI bedrifter.

Kniving om toppen i kåring av kundetilfredshet

Dette er den aller mest krevende disiplinen som norske boligbyggere deltar i - konkurransen om hvem som får de mest fornøyde kundene. Dette er fullt målbart og de såkalte kundetilfredshetsmålingene (KTI-målinger) er sammenlignbare på tvers av alle bransjer.

For hele bransjen under ett deles målingen mellom prosjektmarkedet og eneboligmarkedet (EAT)

For EAT-markedet endte KTI på 69 i overleveringsfasen og 70 i ettårsbefaringsfasen i 2023. Dette er et middels godt resultat hvor de fleste kundene får oppfylt sine forventninger.

For prosjektmarkedet endte KTI på 73 i overleveringsfasen og på 68 i ettårsbefaringsfasen. Et meget godt resultat, men med forbedringspotensial for 1-års befaringen. 

Det konkurreres også i flere klasser:

  • beste boligprosjekt ved overlevering
  • beste boligprosjekt ved 1-års befaring
  • beste boligkjede
  • beste forhandler i boligkjede

Se alle resultatene på Prognosenterets hjemmeside

Vi gratulerer alle vinnere, både de aller beste og alle som kvalifiserer for listeføring på topp 10!